Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Debattartikel från Utrikesdepartementet

Regeringen ger uppdrag om ny biståndsstrategi för fredsinsatser

Publicerad Uppdaterad

Debattartikel i UNT den 30 november 2016.

"Fröken, kommer jag att dö, eller kommer jag att överleva?" Den hjärtskärande videon med den lille pojken från Aleppo som nu cirkulerar på sociala medier går rakt in i hjärtat och är bara en i raden av bilder från krigets helvete. Jag kommer heller aldrig glömma alla de människor som jag mött i flyktingsituationer i Sydsudan, Kenya, Somalia och Libanon. En flyktingsituation varar idag i genomsnitt 26 år. 26 år! Flyktingskapet riskerar därmed att bli en livstid av ovisshet för miljontals människor. Om drygt tio år beräknas två tredjedelar av världens fattigaste bo i konfliktdrabbade områden.

Antalet krig och konflikter har dessvärre ökat under de senaste åren vilket spär på klyftorna globalt och driver miljontals människor på flykt. Jämte klimatet är detta vår tids stora utmaning, och därför har jag från dag ett som biståndsminister prioriterat arbetet för att förhindra krig och konflikter. Nu tar vi nästa steg och ger Sida och Folke Bernadotteakademin i uppdrag att ta fram en ny strategi att förebygga konflikter och bygga fredliga samhällen som 2017 omfattar 250 miljoner kronor.

Det globala behovet av akut nödhjälp ökar explosionsartat i världen, från 3 miljarder till drygt 20 miljarder USD på tolv år. 80 procent av behoven finns i konfliktdrabbade områden.

Självklart är nödhjälp viktigt för att rädda liv och mildra lidande, men mediciner, filtar och matpaket kommer aldrig att lösa konflikterna. Det är plåster på blödande sår. Generationer av barn fastnar i flyktingskap med få möjligheter att bygga en framtid. Detta är ohållbart. Inte bara för alla de flickor och pojkar som betalar priset för vuxnas konflikter utan det skapar också grogrunder för extremism och instabilitet.

För att klara dagens utmaningar måste världssamfundet göra en omsvängning och lägga mer resurser på att bygga fred och förebygga konflikter. Att ge nödhjälp till krigshärdar som står i medias strålkastarljus det räcker inte om vi verkligen vill bryta våldscykeln. Vi måste göra mer.

Regeringen har därför gjort en rejäl uppgradering av det freds- och konfliktförebyggande arbetet. Vi har gett Sida i uppdrag att konfliktsäkra allt svenskt bistånd, vi har ett ökat fokus på sköra och konfliktdrabbade länder och vi arbetar systematiskt för att öka kvinnors deltagande i fredsarbetet. Detta är en förutsättning för en hållbar fred. Jag är dessutom medordförande för internationella dialogen för freds- och statsbyggnad som är en sammanslutning av just konfliktdrabbade och sköra stater, biståndsgivare och civila samhället för att förbättra internationellt arbete för freds, - och statsbyggnad i sviktande situationer.

Nu lägger vi nästa strategiska pusselbit i vårt arbete. Regeringen ger Sida och Folke Bernadotteakademin i uppdrag att ta fram underlag till en ny global strategi för fredliga och inkluderande samhällen som ska gälla 2017-2019. Första året omfattar den 250 miljoner kronor och ska utgå från följande tre områden:

Konfliktförebyggande: Strategiska insatser på olika nivåer för att motverka grundorsakerna till konflikter, radikalisering och våldsbejakande extremism.

Freds- och statsbyggnad: Stärka kvinnors och ungdomars deltagande, och främja ett fritt civilt samhälle och lokala myndigheters möjligheter att verka.

Frihet från våld: Skydda civila från våld och hot om våld, med särskilt fokus på kvinnor och barn samt motverka spridning av lätta vapen.

Nästa steg är att utmana fler länder att följa vårt exempel. Av moraliska, säkerhetsmässiga och ekonomiska skäl måste vi göra allt för att förhindra nya krig från att bryta ut. Det är också en av regeringens prioriteringar när vi kliver in i FN:s säkerhetsråd. Världen har inte råd med ett nytt Syrien.

Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat

Kontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.