Så blir hållbarhet en stor exportsuccé

Dagens Industri, 25 november 2016

I och med Parisavtalet krävs ett antal investeringar i förnybart och svenska företag ligger långt framme i utvecklingen. Men vi måste också se till att exportera de smarta svenska lösningarna, skriver handelsminister Ann Linde och miljöminister Karolina Skog.

Förra året enades världens länder om det första globala klimatavtalet – Parisavtalet – som säger att klimatavtrycken ska minska.

Nyligen möttes världens länder igen, denna gång i Marrakech, och där enades världens ledare om hur ländernas klimatlöften ska följas upp.

Nu är tid att gå från ord till handling. För att nå målen krävs omfattande satsningar på ny teknik och hållbara lösningar. Här finns en stor potential för svenska företag, som ofta är världsledande just vad gäller grön teknik. De fem strategiska samverkansprogrammen är ett konkret exempel på att regeringen vill arbeta nära företagen för att lösa framtidens samhällsutmaningar.

Vi ser det som självklart att Sverige tar täten i utvecklandet av nya hållbara lösningar för transporter, för material och för stadsutveckling. Men vi måste också se till att exportera de smarta svenska lösningarna. På så sätt får vi maximal utdelning, både vad gäller att bidra till en global hållbar utveckling och till att stärka svenska företag.

I veckan deltog regeringen tillsammans med ett dussin svenska företag i en konferens om grön teknik i Buenos Aires. Syftet med konferensen var att positionera svensk teknologi, kunskap, och erfarenhet inom energi- och miljöteknik med fokus på förnybar energi. Målet är att bana väg för fördjupade handelspolitiska relationer mellan Sverige och Argentina. Detta är ett konkret exempel på hur regeringen stärker Sveriges miljötekniksamarbeten med utvalda nyckelländer världen över.

Sverige är ett av de länder i Europa som har lyckats bäst i övergången från fossila till förnybara energikällor. En viktig bidragande faktor för denna övergång är den så kallade Triple Helix-modellen, som går ut på stark samverkan mellan regering, akademi och industri.

Modellen har möjliggjort en blomstrande miljö för innovation och hållbar teknik i Sverige. Med stöd från industrin och den akademiska världen har Sverige redan uppnått viktiga mål när det gäller hållbar utveckling i energisektorn. Cirka 23 procent av den energi som produceras i Sverige kommer från biobränslen som genereras från hushållsavfall och jordbruksrester, vilket gör landet till en föregångare när det gäller biogasteknik. Genom att åttafaldiga stödet till solel och ta bort skattehinder för investeringar i sol tar vi ytterligare steg mot 100 procent förnybart.

Hållbarhet har blivit en svensk exportprodukt. Det finns stora möjligheter för svenska företag, som redan i dag ligger långt framme, att expandera på den globala marknaden för miljölösningar. Denna marknad växer kraftigt och förväntas stiga till 1.9 miljarder dollar till 2020.

Sveriges utveckling och välstånd är nära sammankopplat till internationell handel. I dag är hållbara och innovativa lösningar för energi, infrastruktur och transport kärnan i Sveriges kunskap och hållbarhetsexpertis. Svenska leverantörer kan erbjuda innovativa och miljömässigt hållbar teknik för olika typer av industrier och urban infrastruktur.

Regeringens målsättning är att handeln ska bidra till en global hållbar utveckling och till arbetet med att möta de olika utmaningar som världen står inför. Öppna och konkurrenskraftiga marknader uppmuntrar också innovation och tekniska framsteg. Det finns inga motsättningar mellan ekonomiska resultat och sysselsättning å ena sidan och hållbarhet på den andra.

Grön tillväxt med innovation, investeringar och handel för miljö- och klimatändamål har potential att bidra till att skapa arbetstillfällen och konkurrenskraft. De är nycklarna till en hållbar framtid – i Sverige och globalt.

Ann Linde, EU- och handelsminister 
Karolina Skog, miljöminister

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Mobil 072-708 16 27
e-post till Darina Agha
Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Hanna Björnfors, via registrator