Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Debattartikel från Utrikesdepartementet

Dags att besöka Palestina

Publicerad

SvD debatt 13 december 2016

När jag den 15-17 december besöker Palestina är det bara veckor kvar till 2017. Då har det gått 70 år sedan FN slog fast visionen om en tvåstatslösning, 50 år sedan Palestina ockuperades och 10 år sedan Gaza isolerades. Då har det också gått nästan 25 år sedan Osloavtalet skrevs under. De frågor som då skulle överenskommas inom fem år är fortfarande olösta.

Läget på marken är allvarligt. Tvåstatslösningen är i fara. Frusna förhandlingar, en kraftigt expanderande illegal bosättningspolitik, och våldsdåd har bidragit till en situation där parterna idag är längre från varandra än kanske någonsin förut. Många har tappat tron på en tvåstatslösning, särskilt de som är födda efter Osloavtalet. Detta framkom tydligt i de konsultationer som Sverige, tillsammans med ett tiotal andra länder, under hösten haft med närmare 150 israeliska och palestinska civilsamhällesorganisationer inom ramen för det initiativ Frankrike tagit för en återupptagen fredsprocess.

Jag besöker Palestina för att kunna tala direkt med det palestinska ledarskapet och civilsamhället. I mina överläggningar med president Mahmoud Abbas och utrikesminister Riad Malki kommer Sveriges och Palestinas fördjupade relationer att stå i fokus. Sedan regeringen 2014 erkände Staten Palestina har de redan nära bilaterala banden stärkts ytterligare, med palestinskt ambassadöppnande i Sverige och besök av president Abbas i Stockholm förra året. Vi stödjer det palestinska ledarskapet i dess strävan att med fredliga medel nå en tvåstatslösning. Efter erkännandet kan Sverige ställa tydligare krav på Palestina att leva upp till de internationella förpliktelser landet gjort.

Vi kommer att diskutera en rad frågor, som vikten av demokratisk utveckling i Palestina, respekt för mänskliga rättigheter och jämställdhet. Jag kommer att ta upp det civila samhällets nyckelroll, samt vikten av att bekämpa korruption, stävja hatpropaganda och bidra till avspänning och våldsbekämpning. Jag kommer också betona betydelsen av att överbrygga den inompalestinska splittringen, som är ett betydande hinder för fred och utveckling.

Jag kommer också att träffa företrädare för det palestinska civilsamhällesorganisationerna för att höra vad de gör för att skapa framtidstro, bidra till ett livskraftigt Palestina och främja en tvåstatslösning, och hur de anser att Sverige kan bidra. Jag kommer att uttrycka Sveriges solidaritet med Palestina, tyddliggöra att vårt mångåriga engagemang ligger fast och att Sverige vill fortsätta att stärka de moderata krafterna i Palestina. Besöket till Palestina är också viktigt för det svenska arbetet inom det franska initiativet för fredsprocessen.

Jag hade också gärna besökt Israel, men kan konstatera att detta inte har varit möjligt denna gång. Jag tror på politisk dialog som ett sätt att skapa en djupare insikt om skilda angrepssätt och uppfattningar i viktiga frågor. Sverige värnar den bilaterala relationen till Israel och har ett gott samarbete inom många områden som handel, innovation och i arbetet mot antisemitism. Jag hoppas kunna besöka Israel vid ett senare tillfälle. Samtal med båda parterna är nödvändigt för att hitta en långsiktig lösning på konflikten.

Nuvarande situation är ohållbar. Ockupationen består och våldet blossar upp med jämna mellanrum. Val har inte hållits på över tio år. Den palestinska ekonomin går på konstgjord andning. Palestinierna är beroende av bistånd för sin överlevnad och för att kunna bo kvar, leva och utvecklas i sitt land.

Det är viktigare än någonsin att omvärlden aktivt bidrar till en förhandlad lösning av konflikten, ett slut på ockupationen och en framtid där två stater lever sida vid sida i fred och säkerhet. Omvärlden behöver också fortsätta att stödja en utveckling av både demokratin och ekonomin i Palestina. Jag hoppas att mitt besök ska vara ett bidrag till att stärka hoppet och framtidstron, inte minst hos de unga i Palestina.

Margot Wallström, Utrikesminister

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.