Gustav Fridolin har entledigats, utbildningsminister

-

Helen Hellmark Knutsson har entledigats, minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Debattartikel från Utbildningsdepartementet

Klyftorna i skolan måste vi bekämpa

Publicerad

Utbildningsminister Gustav Fridolin, gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, minister för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, debattartikel, Aftonbladet, den 6 december 2016.

Pisa-resultatet ett styrkebesked – men ingen elev får lämnas efter.

Skolans uppdrag är att ge alla barn och unga samma möjlighet att tillgodogöra sig kunskap och nå sin fulla potential oavsett bakgrund. Skolans förmåga att hantera detta uppdrag är avgörande för barnens livsmöjligheter och jämlikheten i hela samhället.

Rektorer och lärare genomför varje dag viktiga insatser som stärker jämlikheten i svensk skola, men det finns utmaningar på systemnivå som behöver mötas politiskt. En jämlik skola med tydligt fokus på kunskap och bildning är en viktig del i att stärka samhällsbygget.

Regeringen följer och analyserar olika kunskaps- och jämlikhetsmätningar noggrant. En central mätning är Pisa. Den är världens största elevstudie och undersöker 15-åringars kunskaper samt jämlikheten i svensk skola.

Den senaste Pisa-mätningen gjordes i början av 2015 och presenterades i dag. Det återstår att göra en närmare analys men vi kan konstatera att slutsatserna är tudelade.

Pisa visar på höjda kunskapsresultat och är i linje med andra positiva besked som kom under hösten; den förbättrade behörigheten till gymnasiet och det positiva resultatet i TIMSS-studierna.

Sammantaget är detta ett styrkebesked för svensk skola och ett bevis på att det arbete som rektorer, lärare och elever gör varje dag har gett resultat. Tillsammans har de lyckats höja kunskapsnivån i svensk skola.

Men både Pisa och TIMSS visar på att ojämlikheten är stor och har ökat. Regeringen identifierade tidigt detta område som prioriterat och har arbetat sedan starten för att bryta trenden och skapa en jämlik skola.

Detta till skillnad mot den förra regeringen som inte prioriterade att minska klyftorna i skolan.

Regeringen tar resultaten från Pisa på mycket stort allvar. Vi har brutit med kortsiktigheten i skolpolitiken. Den svenska skoldebatten har i för hög utsträckning kännetecknats av ideologiska låsningar och enkla lösningar som har missgynnat långsiktig utveckling av skolan.
Regeringens svar på Pisa är att ojämlikheten måste fortsatt bekämpas. Regeringen har sedan dag ett tydligt prioriterat en jämlik kunskapsskola, tidiga insatser och ett attraktivt läraryrke. Dessa prioriteringar ligger fast.

Regeringens satsningar bidrar till att utveckla svensk skola och ger varje lärare mer tid med sina elever och eleverna mer tid med sina lärare. Lärarna ska ha goda möjligheter att utvecklas i yrket och utföra sitt jobb.

Regeringen satsar därför på att långsiktigt stärka undervisningen i skolan. Alla elever ska känna sig sedda, uppskattade och få stöd att uppnå sin fulla potential.

Regeringen har även tillsatt Skolkommissionen där forskningen och professionen just nu arbetar med full kraft för för att ta fram förslag för en jämlik skola som fungerar. Skolkommissionen arbetar övergripande, forskningsbaserat och utan ideologiska skygglappar – vilket är precis det som svensk skola behöver. Kommissionen kommer i april lägga fram en rad omfattande förslag för att åter göra svensk skola till en jämlik skola.

Regeringen kommer att ytterligare förstärka politiken genom ett större statligt ansvar för skolan, prioritera skolan och lärarna i kommande budgetar och tydligt fokusera på en jämlik skola.

Vi känner glädje inför de kunskapsresultat som rektorer, lärare och elever nu tillsammans har åstadkommit och som syns i Pisa-mätningen. Samtidigt känner vi en enorm kampvilja inför den ojämlikhet som mätningen synliggör.

Viktiga reformer görs redan men nu krävs ihållighet och hårt och målmedvetet arbete. Regeringen kommer att fortsätta arbeta för en jämlik och stark kunskapsskola där alla barn och elever får träffa kompetenta och behöriga lärare som har höga förväntningar och ger rätt stöd med ordning och reda i klassrummet.

Precis som ingen elev ska hållas tillbaka så ska ingen lämnas efter. Med den jämlika skolan byggs samhället inte bara upp, utan även samman.

Gustav Fridolin, utbildningsminister (MP)
Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister (S)
Heléne Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning (S)