Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Debattartikel från Utbildningsdepartementet

Nyckeln är lärare som får göra sitt jobb

Publicerad

Helene Hellmark Knutsson, högskole- och forskningsminister, debattartikel, Dagens Samhälle, den 13 december 2016.

Pisa. Regeringen har sedan dag ett arbetat med att vända kunskapsresultaten i svensk skola och i PISA-mätningen ser vi tydliga tendenser till en positiv trend. Men för att regeringens satsningar ska få effekt måste även arbetsgivarna ta sitt ansvar. Alla barn och elever ska få möta behöriga och kompetenta lärare som ges förutsättningar att utföra det arbete de är utbildade för.

Regeringen vet att nyckeln för att vända utvecklingen är att varje barn och elev får möta behöriga och kompetenta lärare som kan fokusera på sitt jobb.   Vi ser att staten har ett ansvar för skolan och lärarna som vi också tar. Därför satsar vi på fler lärare och på skolan. Vi investerar i höjda lärarlöner för nära 60 000 lärare, förstärkta lärarutbildningar med 10 000 nya utbildningsplatser till 2021 och i minskad administration. Regeringen har även tillsatt Skolkommissionen där forskningen och professionen just nu arbetar med full kraft för att ta fram förslag för en jämlik skola som fungerar.

I budgetpropositionen för 2017 tillför regeringen 10 välfärdsmiljarder för ökad kvalitet och fler anställda i skolan och välfärden. Regeringen har dessutom gjort skolsatsningar på totalt över 10 miljarder för 2017 inklusive årets budget utöver välfärdsmiljarderna.

Men för att dessa satsningar ska få effekt måste även arbetsgivarna ta sitt ansvar. Både samhälle och individer lägger pengar och tid på långa akademisk utbildningar för att bli lärare. Då ska dessa investeringar inte slösas bort. Lärare ska få använda sin kompetens och få jobba med det de är utbildade till. De ska kunna fokusera på att undervisa, planera undervisning och följa upp och utveckla den. Lärarna ska inte vara diversearbetare i skolan. Att lärarna får lägga fokus på sitt jobb är också en förutsättning för att minska ojämlikheten genom att se till att inga elever lämnas efter.

Sverige har inte råd att lärare lämnar sina jobb på grund av undermålig arbetsmiljö eller brist på löne- och kompetensutveckling. Eller för att de måste utföra arbete som andra yrkeskategorier kan göra och skulle göra bättre. Därför behöver ansvariga arbetsgivare göra sitt. Och jag vet att det finns många goda exempel att lära av.

Fler måste välja att bli lärare, fortsätta i yrket eller återvända, och lärare ska kunna utvecklas och växa i sin profession. Yrket ska värderas högre i lön och god arbetsmiljö – och lärare och skolledare måste få de verktyg och den respekt de behöver för att utöva sitt yrke.

Hela samhället måste dessutom värdera läraryrket högre. Det är oroande att lärarna i Sverige upplever att samhället värderar dem lågt. Om politiker pratar negativt om lärarna så påverkar det läraryrkets status. Sanningen är att vi har kompetenta och engagerade lärare i våra skolor. Jag har själv träffat många av dem, och vi måste lyfta dem och det viktiga arbete de gör varje dag. Nu ser vi också en arbetsseger för lärarnas hårda arbete tillsammans med rektorer och elever i de trender de internationella mätningarna som PISA verkar visa.

Mitt besked för vägen framåt är tydligt. Viktiga reformer görs men nu krävs ihållighet och fortsatt hårt och målmedvetet arbete. Att investera i lärarna och skolan är att investera i vår framtid. Under de kommande åren kommer regeringen fortsätta reformarbetet med att möta lärarbristen och skapa en stark och jämlik kunskapsskola. Och här behöver också arbetsgivarna ta sitt ansvar.

Vi har ett gemensamt mål: alla barn och elever ska få möta kompetenta och behöriga lärare som har tid att undervisa med ordning och reda i klassrummet. Och precis som inga barn och elever ska hållas tillbaka så ska inga lämnas efter. Tillsammans kan vi stärka skolan och genom detta hela samhällsbygget.

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning (S)

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.