Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Debattartikel från Utbildningsdepartementet

Klyftorna i skolan måste vi besegra

Publicerad

Utbildningsminister Gustav Fridolin, gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, minister för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, debattartikel, Länstidningen Södertälje, den 3 januari 2017.

Svenska barns väg till skolan ser olika ut. Några har läst med sina föräldrar sedan de var små, andra stakar sig fortfarande genom bokstäverna.

Skolans uppdrag är att ge alla möjligheter att tillgodogöra sig kunskap och nå sin fulla potential oavsett bakgrund. Rektorer och lärare jobbar hårt varje dag för våra elever, men det finns utmaningar på systemnivå som behöver mötas politiskt.

Den senaste Pisa-mätningen visar att fler elever lär sig mer. Trenden har vänt, kunskapsnivåerna ökar. Det är ett styrkebesked för svensk skola och ett bevis på att det arbete som rektorer, lärare och elever gör varje dag har gett resultat. Men samtidigt växer ojämlikheten. Det drabbar alla.

Starka skolsystem i världen kännetecknas av att de ger alla elever en ärlig chans. Vi kommer aldrig kunna fortsätta stärka skolan om den inte är jämlik. Sverige har byggts av människor med olika bakgrund, men som haft det gemensamt att de fått en bra skola. När ojämlikheten ökar slarvar vi bort kompetens. Det kommer vi aldrig acceptera.

Därför investerar vi i de skolor som har haft det tuffast, och i det som är viktigast för elever som har det tufft. Det handlar om elevhälsa, fritidshem, bemannade skolbibliotek,specialpedagogik och mer tid med sin lärare. Det där är såklart bra för alla elever, men viktigast för de som behöver skolan mest.

Vi investerar i höjda lärarlöner. Vi minskar administrationen runt nationella prov och särskilt stöd. Fler läser till lärare. Vi har brutit med nedskärningarna och anställer fler i skolan. Så kan eleverna få mer tid med sina lärare och lärare och skolledare kan fokusera på sina huvuduppgifter. Fler lärare läser vidare till speciallärare och antalet speciallärare ökar. Vi inför en läsa-skriva-räkna-garanti som ger lärarna mandat att i tid sätta in stöd som vi vet kan göra skillnad för elevers läsning och räkning.

Skolans resurser ska fördelas så att de elever som har störst behov också får mest stöd. I regeringens Skolkommission möts forskare och profession med fria mandat att lägga fram förslag för att bryta segregationen och bygga ett starkare skolsystem. Ständiga snabba reformer med svag majoritet har tvingat lärarna att ägna mer tid åt politiska utspel än åt sina elever. Med Skolkommissionen låter vi professionen och forskningen gå först.

Lärare, rektorer och elever har jobbat hårt för att få till den svenska Pisa-vändningen. Bakom varje höjd poäng ligger lärares engagemang och elevers ansträngning. Det är rätt att förvänta sig att politiken gör det som krävs för att ge rätt stöd i arbetet.

Viktiga reformer görs redan men nu krävs ihållighet och hårt och målmedvetet arbete. Vi kommer fortsätta arbeta för en jämlik och stark skola med fokus på kunskap och bildning, där alla barn och elever får träffa kompetenta och behöriga lärare som har höga förväntningar och kan ge rätt stöd och arbetsro i klassrummet.

Alla elever ska få en ärlig chans. Ingen ska lämnas efter, ingen ska hållas tillbaka.

Gustav Fridolin (MP) Utbildningsminister

Anna Ekström (S) Gymnasie- och kunskapslyftsminister

Heléne Hellmark Knutsson (S) Minister för högre utbildning och forskning

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.