Ökad cykling en strategisk framtidsfråga

Dagens Industri, 18 januari 2017

Regeringen tar nu beslut om kraftig medfinansieringen av cykelinfrastruktur i Sverige genom stadsmiljöavtal.

När fler väljer cykeln skapas smidigare arbetspendling, bättre hälsa, minskad trängsel i våra städer och bättre luft. Mer pengar till cykelinfrastruktur är en säker framtidsinvestering som ger stor samhällsvinst.

Transporterna står för ungefär en tredjedel av våra totala klimatutsläpp i Sverige. Det är en enorm utmaning, men här finns stora möjligheter till effektiviseringar. Vi har ökat styrningen i beskattningen av drivmedel, vi inför en ny modell för premier och beskattning av miljöbilar och vi investerar rekordsummor i järnvägen.

Vi behöver få fram effektivare motorer i redan befintlig transportflotta och stimulera framväxten av hållbara drivmedel. Men våra insatser måste också handla om att skapa beteendeförändringar i våra transportmönster. Här spelar cyklingen en avgörande roll. Det genomsnittliga medianavståndet för arbetspendling ligger på 4,3 km i Sverige. Hälften av den sysselsatta befolkningen har alltså ett arbete på bekvämt cykelavstånd. Ändå görs hälften av alla resor som är under tre kilometer med personbil. Här finns enorm utvecklingspotential till att förändra beteenden och minska utsläppen.

Cykelinvesteringar är en smart samhällsekonomisk investering även för vår hälsa. Det är bra att fler människor rör på sig i vardagen. Investeringarna betalas tillbaka i form av lägre sjukvårdskostnader och sjukfrånvaro.

Indirekt skapar cyklingen också mervärde i stadsmiljön. När plats prioriteras till cykeln minskar trängseln. Det blir mer plats för uteserveringar, gångtrafikanter och handel. Människor kommer lättare fram till affärer och service – cykling innebär närhet, tillgänglighet och rörlighet. Vi får mer levande städer.

Idag tar regeringen också ett konkret beslut om statlig medfinansiering av cykelinfrastruktur via de så kallade stadsmiljöavtalen. Genom att vi ändrar förordningen som rör Stadsmiljöavtalen gör vi det möjligt för kommuner att söka finansiering direkt för satsningar på ny cykelinfrastruktur. Redan idag byggs det för fullt på kommunal nivå, men när vi hjälps åt går omställningen ännu snabbare.

Klimatutsläpp, sjukvårdskostnader och trängsel gör det tydligt – Sverige skulle må bättre om fler cyklade. Regeringen är villig att bidra till att skapa goda förutsättningar för kommuner och regioner att satsa på den infrastruktur som krävs för att få till ett ökat cyklande.

Karolina Skog, miljöminister med ansvar för stadsutveckling