Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Debattartikel från Utrikesdepartementet

Debattartikel i Aftonbladet: "Här är Sveriges svar på Trumps politik"

Publicerad

Debattartikel av Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, i Aftonbladet den 6 februari 2017.

Att kvinnor ska ha rätten att bestämma över sin egen kropp borde vara en självklarhet. Genom historien har makthavare, oftast män, försökt kontrollera kvinnors kroppar. De moderna uttrycken av detta är till exempel att begränsa tillgången till preventivmedel och försvåra lagliga och säkra aborter.

USA:s President Trumps beslut att förbjuda amerikanskt bistånd till alla organisationer som på minsta sätt förordar kvinnors rätt till abort är djupt olyckligt. All erfarenhet visar att denna typ av beslut inte minskar antal aborter utan tvingar flickor och kvinnor tillbaka till livsfarliga vägar som att föra upp galgar eller andra tillhyggen i livmodern.

Bortsett från att det är en inskränkning av mänskliga rättigheter är alltså abortmotståndarnas politik katastrofal för de kvinnor som utsätts.

Sedan flera årtionden har Mexico city policy, den så kallade global gag rule, införts av republikanska presidenter och avskaffats av demokratiska presidenter. Att Donald Trump skulle införa den var vi alltså förberedda på. USA är en av världens absolut största givare av hälsobistånd så detta riskerar att få vida konsekvenser.

Mödradödligheten har halverats sedan 1990, beslut som detta riskerar framstegen. Fortfarande dör 800 kvinnor per dag till följd av graviditet och förlossningar. En absolut majoritet av dessa dör i fattiga länder. Vad dessa kvinnor och flickor behöver är inte mindre stöd – tvärtom.

Vi ser också att arbetet för hbtq-personers mänskliga rättigheter riskerar att försvåras, både i USA och i världen. Eftersom vi visste att detta kunde inträffa har regeringen redan satt en plan i verket för att minska skadan av denna bakåtsträvande politik, både i globala forum som FN, och vad gäller finansiering av sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa.

  • Sverige ökar i år stödet till UNFPA, UNAIDS och Globala fonden, som är tre nyckelinstitutioner i arbetet för SRHR i världen. Vi är en av världens absolut största givare.
  • Vi kontaktar FN-chefer, ministrar i progressiva länder inom EU och globalt för att mobilisera politiskt och finansiellt stöd. Vi samordnar nya initiativ med Nederländerna och Belgien. Särskilt viktigt blir att vi lyckas bygga allianser med progressiva länder i Latinamerika, Asien och Afrika.
  • Sida ska skicka ut konkreta förslag kring hur Sverige kan stärka stöd till organisationer som arbetar med abort och SRHR till medarbetare i fält. Samtidigt påbörjar svenska ambassader ett strategiskt påverkansarbete för att få fler länder att ta aktiv del i arbetet.
  • Vi ska driva på för att EU höjer sin politiska profil, står upp för kvinnors rätt och ökar SRHR-insatser i EU-biståndet Vi ska nu gemensamt ta kontakter med de länder i EU som inte tar ställning när frågorna kommer upp, för att få fler att höja rösten.

Slutligen kommer vi på nära håll följa vilka effekter en ny amerikansk politik får för finansieringen av olika insatser. Vi vet ännu inte hur Trumps politik kommer påverka demokratibistånd, stöd till försvarare av mänskliga rättigheter eller fattigdomsbekämpning.Sverige kommer få en allt större roll att spela i denna nya värld, vi kommer se till att svenskt bistånd går dit det gör mest nytta.

Under flera år har vi sett hur andra länder använder biståndet för att förhindra migration eller att betala säkerhetstjänster. Vi motarbetar detta med kraft, det är inte svensk politik.

Vi har länge sagt att svenskt bistånd aldrig varit viktigare. Efter Trumps installation har detta blivit mycket tydligt.

Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat

Kontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00