Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Debattartikel från Socialdepartementet

Samhället har svikit - nu lovar vi bättring

Publicerad

Debattartikel i Aftonbladet den 8 februari 2017.

Varje generation ska ha det bättre än sina föräldrar, det är vårt löfte, skriver statsråden Annika Strandhäll, Åsa Regnér och Gabriel Wikström.

I dag tar vi tunnelbanan genom Stockholm, från Norsborg i Botkyrka till Danderyd. Det är en resa längs tunnelbanans röda linje, men det är också en resa där utmaningarna i vårt samhälle blir tydliga. Det skiljer ungefär fyra år i medellivslängd beroende på om du bor i norra Botkyrka eller i Danderyd. Det är ingen tillfällighet, det handlar om ojämlikhet och om olika förutsättningar i livet. För en feministisk regering med siktet inställt på ökad jämlikhet är detta oacceptabelt.

Välfärden är ett smart system. Vi får alla del av sjukvård, utbildning, försäkringar och annat vi behöver under olika perioder i livet och vi sparar pengar tillsammans genom att dela på kostnaderna. Den har möjlighet att ge varenda unge förutsättningar att utvecklas och nå sin fulla potential genom en jämlik skola, meningsfull fritid och trygghet i sin familj.

Välfärden är fantastisk på många sätt, men vi också vet att den inte alltid håller måttet.

Vi får samtal och möter många som är oroliga för vad som händer när de behöver vår gemensamma välfärd. Som är oroliga för att förskola, sjukvård och äldreomsorg inte ska vara tillräckligt bra. Att pensionen inte kommer räcka till. Att ekonomin inte ska hålla om någon i familjen blir sjuk. Vi tar den oron på allvar.

Syftet med vår välfärd är inte bara att vara en smart och ekonomisk lösning på gemensamma behov – det är också en strävan efter ständig utveckling. Varje generation ska ha det bättre än sina föräldrar. Det är vårt löfte till dig.

Här har samhället delvis svikit. Vi tog över efter åtta år av borgerligt styre med nedskärningar, försämringar och urholkning av våra gemensamma välfärdsresurser. Vi vänder nu den utvecklingen.

Det löfte vi ger er är:

  •  Barn som växer upp i dag ska kunna räkna med en bättre och starkare välfärd än den vi har i dag.
  • Oavsett vem du är eller var du bor ska du få en lika bra vård och ingen ska behöva vänta en dag för länge på rätt vård. Sjukvården ska bli mer likvärdig och väntetiderna kortare.
  • Vi ska sluta hälsoklyftorna, som bland annat beror på klass och kön. Idag skiljer det 6 år mellan högutbildade och lågutbildade i förväntad medellivslängd. Det är oacceptabelt.
  • Efter ett långt arbetsliv ska du kunna gå i pension till något, inte bara från något. Även du som går i pension om 40 år ska kunna lita på att vårt pensionssystem ger en pension som går att leva på.
  • Du som är äldre ska få omsorg av hög kvalitet. Vi kommer att fortsätta investera i fler äldreboenden och mer personal, så att var och en kan lita på att äldreomsorgen finns där när vi behöver den.
  • Du ska inte bli sjuk av ditt arbete. Om du ändå blir sjuk så ska du få en trygg ersättning och snabb hjälp och stöd tillbaka till hälsa och jobb.
  • Offentlig sektor ska bli en bättre arbetsgivare och arbetskamraterna i välfärden fler. Därför har regeringen satsat på kraftigt höjda generella statsbidrag till kommuner och landsting Att arbeta heltid måste bli en rättighet, arbetet mot stress och sjukskrivningar mycket bättre. Bättre villkor i offentlig sektor är en kvalitetsfråga, men också en av vår tids stora jämställdhetsfrågor. Alltför ofta går det att sätta likhetstecken mellan kvinnodominerade yrken och sämre villkor. Det sambandet måste brytas.

I vår har socialdemokraterna kongress, då lägger vi fast vår politik för framtiden. En skälig välfärd är inte gott nog. Vi ska ha världens bästa, mest stabila och trygga välfärd. Det förpliktigar och det utmanar.

Nu tar vi oss an den utmaningen och utvecklar den svenska modellen. Det är vårt löfte till dig.

Annika Strandhäll
Socialförsäkringsminister

Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Gabriel Wikström
Folkhälso-, idrott och sjukvårdsminister


 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.