Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Debattartikel från Utrikesdepartementet

De ansvariga i Syrien måste ställas till svars

Publicerad

Debattartikel av utrikesminister Margot Wallström och minister för internationellt utvecklingssamarbete Isabella Lövin i Sydsvenskan den 21 mars 2017.

Sverige bidrar med 3,2 miljoner kronor till ett nytt FN-organ som ska bistå i utredning och lagföring av allvarliga internationella brott som har begåtts under kriget i Syrien.

Det ofattbara mänskliga lidandet som nu har pågått i Syrien i sex år är en katastrof. Halva den syriska befolkningen är på flykt i eller utanför landet. I rapport efter rapport har vi fått ta del av vittnesmål om kränkningar och övergrepp mot civila. Det handlar om upprepade bombningar av sjukhus, tortyr och användning av kemiska vapen. Förövarna har i de flesta fall gått fria. Vi har ett ansvar att se till att de ansvariga för dessa handlingar ställs till svars.

Rapporter från människorättsorganisationer vittnar om tortyr och massavrättningar. Fångar har tvingas bevittna och begå övergrepp på varandra, dussintals fångar hängs om natten. Kvinnor har kidnappats, våldtagits eller sålts vidare till slavliknande förhållanden. Tortyr är vanligt och används för att avhumanisera och bryta ner människor. Utan tvekan begås mycket allvarliga internationella brott.

Internationella konventioner förbjuder användning av kemiska vapen i väpnade konflikter. Ändå finns det flera exempel på hur civilbefolkningen drabbats av kemiska vapen. Sjukhus, kliniker och ambulanser ska skyddas enligt internationell humanitär rätt. Det är grundläggande i alla väpnade konflikter, men attacker mot sjukvårdsinrättningar är vanliga i Syrien.

Kränkningarna och övergreppen pågår i denna stund. De får inte gå obemärkta förbi. Det vore förödande och skulle utgöra ett allvarligt hot mot förutsättningarna för en hållbar fred.

Ryssland har stoppat FN:s säkerhetsråd från att vidta åtgärder för att ställa krigsförbrytare och förövare till svars. Att det är så får inte göra FN lamslaget. Sverige bidrar därför nu med 3,2 miljoner kronor till FN:s nya mekanism för allvarliga internationella brott i Syrien. International, Impartial and Independent Mechanism, IIIM som inrättats av FN:s generalförsamling.

Den nya mekanismen ska samla in och analysera bevisning för att förbereda för åtal för allvarliga internationella brott såsom krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten i Syrien sedan mars 2011.

IIIM är inte en domstol men ska underlätta och bistå rättegångar i nationella, regionala eller internationella domstolar som har möjlighet att ställa misstänkta förövare inför rätta. Det gäller oavsett vilken sida i konflikten den misstänkte förövaren tillhör.

Internationella brottmålsdomstolen, ICC, har ännu inte behörighet att utreda brott i Syrien eftersom en sådan begäran blockeras av Ryssland och Kina i FN:s säkerhetsråd. Men i flera länders nationella rättssystem pågår straffrättsliga processer för att ställa enskilda till svars för brott begångna i Syrien. I Sverige har ett antal personer fällts för sådana brott.

Sedan Syrienkrisen utbröt för sex år sedan har Sverige varit aktivt för att hjälpa nödställda, stödja grannländerna som tagit emot många flyktingar och samtidigt stött FN:s arbete för att hitta en politisk lösning som är nödvändig för att en fred ska vara möjlig.

Vi har en långsiktig biståndsstrategi för Syrienkrisen som ska bidra till att lägga grunden för en fredlig framtid. Nu tar vi nästa steg och förbättrar förutsättningarna för ansvarsutkrävande när det gäller krigsförbrytelser och andra allvarliga internationella brott.

Att de ansvariga ställs till svars för brott som har begåtts under kriget är inte bara en viktig princip – det är också en förutsättning för att uppnå en hållbar fred i Syrien.

Kontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00