Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Debattartikel från Utrikesdepartementet

Debattartikel: ”Kvinnor måste få välja när de vill ha barn”

Publicerad

Debattartikel av Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, och sju europeiska kollegor i Svenska Dagbladet den 8 mars 2017.

Hon bestämmer – She Decides

Fler än 800 kvinnor och flickor dör varje år i samband med graviditeter eller förlossningar av orsaker som kan förebyggas. Nära 225 miljoner kvinnor och flickor i världen har inte tillräcklig tillgång till preventivmedel. Varje år utförs 22 miljoner osäkra aborter och två miljoner flickor under 15 år blir mödrar. Det här är verkligheten för miljontals av de mest utsatta kvinnorna runt om i världen. I vår del av världen är en graviditet i de allra flesta fall en lycklig händelse. Men i många delar av världen ser situationen annorlunda ut. En graviditet är livsförändrande, men den kan även vara livshotande. Därför prioriterar vi kvinnors och flickors tillgång till preventivmedel samt sex- och samlevnadsundervisning i vår utvecklingspolitik.

Under de senaste årtiondena har hårt arbete och en förbättrad tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter nästan halverat mödradödligheten. I dag ser vi tyvärr oroväckande tecken som utmanar dessa framsteg. Vi kan inte låta den positiva utvecklingen gå förlorad. Det handlar bokstavligen om liv och död.

När vi kämpar för kvinnors och flickors rättigheter kämpar vi för allas mänskliga rättigheter. Det är vår fasta övertygelse att en kvinna har rätt att bestämma med vem hon vill bilda familj, när, och om, hon vill ha barn och hur många barn hon vill ha. Statistik visar tyvärr tydligt att miljoner av de mest utsatta kvinnorna runt om i världen förnekas dessa grundläggande mänskliga rättigheter.

På den internationella kvinnodagen, den 8 mars, har generationer kvinnor runt om i världen kämpat för rättvisa, jämställdhet och mänskliga rättigheter för alla. Vi känner stor tacksamhet inför de starka och visionära kvinnor som har stått upp för den rättvisa, frihet och jämställdhet som vi, våra mammor och våra döttrar åtnjuter i dag. Det är vår skyldighet att tala för de kvinnor som ännu inte har förmånen att kunna tala för sina egna rättigheter.

Det är det rätta att göra ur ett mänskligt perspektiv, och dessutom vet vi att alla vinner när vi satsar på kvinnor. Vi kan inte uppnå de hållbara utvecklingsmål som världen enades om 2015 i FN:s generalförsamling om inte kvinnorna är en aktiv del i utvecklingen. Och kvinnorna kan inte delta på lika villkor som män om de inte har rätt att bestämma över sina egna kroppar. En studie som genomförts av McKinsey visar att den globala bruttonationalprodukten kan öka med 26 procent till 2025 om kvinnor och män blir verkligt jämställda. Förutom att det är rätt att kämpa för kvinnors och flickors fulla och lika åtnjutande av alla mänskliga rättigheter är det dessutom rationellt.

Tyvärr drabbades kampen för kvinnors och flickors rättigheter av ett bakslag den 23:e januari när Mexico City Policy, även känd som Global Gag Rule, återinfördes. Följden är att amerikanskt bistånd hindras från att finansiera organisationer som arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Enligt den icke-statliga organisationen Marie Stopes International kommer konsekvenserna att bli mycket allvarliga för världens mest utsatta kvinnor: upp till 6,5 miljoner fler oönskade graviditeter, 2,1 miljoner fler osäkra aborter och 21 700 fler fall av mödradödlighet mellan 2017 och 2020. Och det här är bara ett exempel från en organisation. Den totala konsekvensen kan bli mycket mer omfattande. Vi vet att antalet aborter ökade förra gången Global Gag Rule infördes.

Lyckligtvis har många länder på både den norra och södra delen av jordklotet under lång tid gett sitt stöd, både politiskt och finansiellt, för kvinnors rättigheter. Återinförandet av Gag Rule har lett till en rad initiativ. Vid konferensen "She Decides" som anordnades i Bryssel förra veckan träffades representanter från fler än 50 länder – från Afghanistan till Kanada och från Norge till Tchad – och över 181 miljoner euro samlades in. Förutom den politiska uppslutningen var det glädjande att se det stora finansiella stödet från privata donatorer. Det här visar att kvinnors och flickors rättigheter inte bara är en politisk prioritering – det är en fråga som berör människor.

She Decides var startskottet för en rörelse som mobiliserat finansiellt och politiskt stöd från icke-statliga organisationer och FN-organ för att förverkliga sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för miljontals kvinnor och flickor. Det handlar om att ge dem tillgång till rådgivning, evidensbaserad information, icke-diskriminerande lämplig sexualundervisning, familjeplanering, moderna preventivmedel, säkra förlossningar, HIV-tester och säkra aborter. Det breda internationella stödet för kvinnors rättigheter är livsavgörande för miljontals kvinnor och viktigt för utvecklingen i deras länder.

She Decides visar även att när vissa länder minskar sitt engagemang i kampen för kvinnors och flickors rättigheter står andra länder beredda att ta vid. Tillsammans med likasinnade vänner i EU har vi uppmanat Europeiska unionen att öka sitt stöd för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och bättre utnyttja sitt inflytande.

Ett beslut om att starta en familj förändrar ens liv. För flickor och unga kvinnor i utvecklingsländer innebär beslutet ofta även att de slutar skolan. Därför är det oerhört viktigt när beslutet fattas. Och det är lika viktigt att det är flickorna och de unga kvinnorna som själva bestämmer. Barn till kvinnor som får bestämma själva är friskare och bättre utbildade. Det här framgår tydligt i de globala målen där mål tre handlar om att säkerställa ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar och mål fem om att uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Vi anser det självklart att flickor och kvinnor ska bestämma över sina egna kroppar. Hon har själv rätt att bestämma med vem hon vill ha barn, hur många och när. I dag, den 8 mars, vill vi säga något som är lika viktigt som det borde vara självklart: Hon bestämmer själv!

Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete, Sverige,
Lilianne Ploumen, minister för utrikeshandel och utvecklingssamarbete, Nederländerna,
Alexander De Croo, vice premiärminister och minister för utvecklingssamarbete, Belgien,
Ulla Tørnæs, minister för utvecklingssamarbete, Danmark,
Romain Schneider, minister för utvecklingssamarbete och humanitära frågor, Luxemburg,
Kai Mykkänen, utrikeshandels- och utvecklingsminister, Finland
Sven Mikser, utrikesminister, Estland
Teresa Ribeiro, statssekreterare med ansvar för utrikesfrågor och utvecklingssamarbete, Portugal

Kontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00