Innehållet publicerades under perioden

-
Debattartikel från Utbildningsdepartementet

Debatterar studiestartsstöd

Publicerad

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, debattartikel, Skillingaryd.nu, den 23 mars 2017.

I dag är 350 000 personer i Sverige arbetslösa samtidigt som det finns 100 000 lediga jobb. Många arbetslösa har inte den kompetens de behöver för att kunna ta de lediga jobben. Den stora vattendelaren på arbetsmarknaden är en slutförd gymnasieutbildning. Med en gymnasieexamen ökar möjligheten att få jobb och förutsättningarna för att fylla på kompetens och studera senare i livet förbättras.

Alla som kan jobba ska jobba. Genom utbildning ökar människors möjlighet till inträde på arbetsmarknaden. Regeringen har beslutat om att införa ett studiestartsstöd som riktar sig till personer med kort tidigare utbildning. När studiestartsstödet är fullt utbyggt beräknas satsningen rekrytera 15 000–20 000 personer till utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå.

Tillgången på utbildning, på olika nivåer och i olika skeden i livet kommer vara avgörande för att arbetsmarknaden ska fungera väl i framtiden. Därför har regeringen påbörjat ett kunskapslyft och tillför nya utbildningsplatser på yrkesvux, yrkeshögskolan, universitet och folkhögskola. Regeringen har även infört en rätt till komvux. Studiestartsstödet är en viktig del i regeringens satsning på ett kunskapslyft och för att möjliggöra vuxnas lärande.

Sverige har ett generöst studiestöd, men arbetslösa med endast kort utbildning bakom sig och liten erfarenhet av arbetsmarknaden kan känna stor osäkerhet inför att skuldsätta sig för studier. Detta drabbar hela samhället då arbetslösheten biter sig fast i de grupper där utbildningsnivån är som lägst.

Det gäller i synnerhet lite äldre studerande som har behov av att studera på lägre utbildningsnivåer. Inte sällan kan detta bero på en osäkerhet när det gäller den egna studieförmågan. Studiestödet ska därför utvecklas i syfte att öka rekryteringen till utbildning bland personer som har utbildningsbehov men som i dag inte påbörjar studier.

Med studiestartsstödet kan vi stärka arbetsmarknadens och näringslivets kompetensförsörjning och skapa förutsättningar för fler personers inträde på arbetsmarknaden. De människor som står längst från arbetsmarknaden får det starkaste stödet till utbildning och jobb. Så stärker vi den svenska modellen.

Anna Ekström (S), gymnasie- och kunskapslyftsminister
Thomas Strand (S), riksdagsledamot från Jönköpings län