Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Debattartikel från Socialdepartementet

Regnér: Så ska vi stoppa assistansfusket

Publicerad

Debattartikel i Dagens Samhälle, 6 april 2017.

Skattemedel avsatta till personer med funktionsnedsättning ska varken gå till brottslighet eller övervinster. För att försvara en så viktig frihetsreform som personlig assistans måste vi ta krafttag mot överutnyttjande och kriminalitet. Men vi måste också förstå hur privatiseringar, vinstnivåer och marknadskrafter kan bidra till ökade kostnader för vår gemensamma välfärd, skriver Åsa Regnér, ansvarig minister för regeringens funktionshinderspolitik.

Rätten till personlig assistans har inneburit en frihetsrevolution för många personer med stora funktionsnedsättningar. Med hjälp av en assistent som man själv valt och trivs med har tusentals personer fått möjlighet att vara delaktiga i samhället och i högre grad leva ett liv som vi andra tar för givet. Personlig assistans är en frihetsreform som ska värnas.

Sedan rätten till personlig assistans infördes 1994 har kostnaderna ökat oroväckande samtidigt som den privata marknaden för personlig assistans vuxit. Möjligheten för personer med rätt till assistans att själva välja anordnare är viktig och de allra flesta av dessa företag är seriösa och gör ett mycket bra jobb. Jag tycker dock att privatiseringen genomförts med för stor naivitet.

• De senaste tio åren har kostnaderna för den statliga assistansersättningen ökat med ca 13 miljarder.
• Idag kostar den statliga assistansersättningen 30 miljarder per år.
• Assistansmarknaden har gått från att domineras av offentliga utförare till en marknad dominerad av kommersiella välfärdsföretag.
• Sedan 2002 har andelen privata anordnare ökat från 18 procent till 66 procent.
• Det finns cirka 1000 bolag i en sektor med knappt 16 000 brukare.
Detta är siffror att ta på allvar.

Regeringen menar allvar med att skapa ordning och reda i välfärden. Jag har därför beslutat att tillsätta Stig Svensson som utredare med uppdrag att granska vinster, kostnadsutveckling och framväxten av en assistansmarknad dominerad av privata företag.

Vi har också sett tecken på att den personliga assistansen utnyttjas genom överutnyttjande och ren kriminalitet. Under senare år har en rad uppmärksammade domar fallit. Även media har granskat frågan. En rapport från Finansinspektionen har till och med visat att brottsligt utnyttjande av assistansersättningen finansierat terrorresor.

Regeringen har därför genomfört en rad åtgärder för att stoppa felutnyttjande och brottslighet mot välfärdssystemen. Försäkringskassan ska säkerställa en god kontroll för att motverka sådan felanvändning och kriminalitet.

Mitt uppdrag till utredaren är att analysera skillnaden mellan uppskattad och identifierad brottslighet och brott som leder till lagföring.
Jag är verkligen angelägen om att medel avsedda för brukare som har rätt till assistans ska gå till just detta.

Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Genvägar