Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Debattartikel från Försvarsdepartementet

Nu får veteranerna sin egen flaggdag

Publicerad

Debattartikel av försvarsminister Peter Hultqvist i Aftonbladet, 29 maj 2017

Debattartikel
Debattartikel Illustration: Regeringskansliet

Sedan 1950-talet har 90 000 svenskar deltagit i internationella operationer. I dag på veterandagen firar vi deras engagemang för fred och säkerhet. Nästa år är veterandagen för första gången allmän flaggdag. Det innebär ett från svenska staten tydligt erkännande av de militära och civila veteranernas betydelse.

Jag har mött svenska soldater i insats på olika platser i världen. De gör skillnad i positiv mening. Sverige får ofta beröm för sin personal och materiel. Att diskutera patrulluppdrag i Afghanistan, utmaningarna i Mali eller träning av Peshmerga i norra Irak ger en unik inblick i operationens vardag. Då ger soldaterna sin vardagsbild som blir viktig information för framtida beslutsfattande. Upplevelsen på plats är definitivt en annan än i riksdagens beslutskorridorer.

Att i FN i New York möta representanter som understryker vikten av att Sverige ställer upp ger en känsla av stolthet. Ytterst handlar det om att svenska kvinnor och män genom åren stått för kvalitet och kompetens. Därför är Sverige efterfrågat som partner i FN:s operationer.

Den 6 maj i år deltog jag på Kongoveteranernas årsmöte. En viktig dag där de får träffas och prata om det som var, men också prata om utvecklingen inom försvaret. Deras FN-insats på 60-talet var en av de svåraste som Försvarsmakten deltagit i under modern tid.

Många som kom hem möttes av misstänksamhet och fick inte det stöd de förtjänade. Så får det inte fungera. De folkvalda, i riksdag och regering, måste alltid stå upp för de kvinnor och män man sänt ut på internationella operationer. Det handlar om att visa den erkänsla och respekt som de förtjänar. Vid Kongoveteranernas årsmöte mottog jag Katangakorset. Det bär jag i dag för att visa att jag är stolt över deras och andra veteraners insatser genom åren.

Sedan några år har en politik för veteraner utvecklats. Det finns en lagstiftning som reglerar veteranernas rättigheter efter hemkomst. Från 1 juli i år finns det inom Försvarsmakten ett veterancentrum som ytterligare ska förbättra arbetet. Från nästa år är veterandagen allmän flaggdag.

Men det kommer att behöva göras mer. För min del är jag beredd att lyssna, ompröva och utveckla. Att det vidtagits åtgärder på senare år är inte detsamma som att jobbet är avslutat. Även anhöriga till de som åker ut på insats ska känna sin stora betydelse. Pojk- och flickvänner, föräldrar, vänner och släktingar är avgörande för att insatsen ska fungera. Deras stöd förstärker effekten av det arbete som görs på plats.

I år är det 50 år sedan FN:s fredsbevarande insats i Sinai och Gaza avslutades. Det var den första fredsbevarande insats av sitt slag som FN beslutat om och den första väpnade insats Sverige deltagit i. 5 400 svenskar deltog i insatsen och 13 personer dog.

I dag firar vi veterandagen. Vi gör det med stolthet för att uppmärksamma de kvinnor och män som allt sedan insatsen i Sinai och Gaza klivit fram, iklätt sig uniformen och i handling försvarat fred och säkerhet.

Peter Hultqvist, försvarsminister