Innehållet publicerades under perioden

-
Debattartikel från Justitiedepartementet

Norden enat i kampen mot terrorismen

Publicerad

Svensk översättning av krönikan "Nordiske ministre står sammen mot terror". Dagbladet (Norge), den 30 juni 2017.

Den senaste tiden har terrorismen drabbat oss oftare och kommit allt närmare. Därför är det viktigare än någonsin att vi i Norden står enade i kampen mot den våldsbejakande extremismen.

En lång rad europeiska städer har drabbats av terrorismen. Även Norden har drabbats av grymma och meningslösa terrordåd. Senast den 7 april körde en lastbil in i en folkmassa i Stockholm och orsakade 5 människors död.

Det är viktigare än någonsin att de nordiska länderna står enade mot terrorismen. Vi måste ta hoten om radikalisering och extremism på allvar. I kampen mot terrorismen är det viktigt att vi förebygger den extrema radikalisering som gör att vissa är villiga och i stånd att begå terrordåd.

Förebyggande åtgärder är avgörande för att säkerställa grundläggande värden som demokrati, mänskliga rättigheter och säkerhet. Därför har ett nordiskt nätverk skapats inom det här området. Syftet är bland annat ett effektivt informationsutbyte mellan de nordiska länderna om att förebygga våldsbejakande extremism. Under 2015 undertecknades ett samarbetsavtal mellan Norge, Danmark, Sverige och Finland.

I arbetet med att förebygga terrorism i Norden måste vi även tänka i nya banor och i ett bredare perspektiv. Tidigare i år träffades kommunalråd och borgmästare från 12 nordiska städer tillsammans med experter och företrädare för civilsamhället inför lanseringen av nätverket "Nordic Safe Cities". Nätverket består av cirka 20 större nordiska städer som har gått samman för att utbyta erfarenheter och ta fram nya initiativ i syfte att bekämpa radikalisering och våldsbejakande extremism, samt främja säkerhet och inkludering. Initiativet finansieras av Nordiska ministerrådets program för demokrati, inkludering och säkerhet, och är ett bevis på hur vi skyddar våra samhällen genom en nordisk sammanhållning.

Men vi måste även vara realistiska i kampen mot terrorismen. Polis och säkerhetstjänster i de nordiska länderna måste förses med de verktyg de behöver för det dagliga arbetet med att förebygga och förhindra terrordåd.

Samarbeten är en viktig nyckel i den nordiska kampen mot terrorismen. Kort efter dådet i Stockholm inleddes ett samordningsarbete mellan nordiska myndigheter. Polis och räddningstjänster i de nordiska länderna hade, och har, löpande kontakt med varandra.

Vi samarbetar även inom forskning om extremism och terrorbekämpning. I april i år stod Göteborgs universitet värd för den första nordiska forskningskonferensen om våldsbejakande extremism där 166 forskare och experter från Danmark, Finland, Sverige och Norge deltog.

Vid det nordiska justitieministermötet i Harstad i tisdags var gemensamma åtgärder mot terrorism en av de viktigaste frågorna som togs upp. Vi har ett grundmurat samarbete och vi är medvetna om att dagens hot i högre grad än tidigare kräver gemensamma lösningar.
I kampen mot terrorismen utmanas våra samhällen. Vi måste stå starka tillsammans, och aldrig kompromissa i fråga om demokrati, frihet och rättsstatens principer. Vi får aldrig sluta tro att vi kan förebygga och bekämpa terrorism. Och vi måste göra det gemensamt.

Per-Willy Amundsen, Norges minister med ansvar för justitie- och beredskapsfrågor
Søren Pape Poulsen, Danmarks justitieminister
Morgan Johansson, Sveriges justitie- och migrationsminister
Antti Häkkänen, Finlands justitieminister
Sigridur A. Andersen, Islands justitieminister
Dagfinn Høybråten, Nordiska ministerrådets generalsekreterare

Texten på norska (på webbplatsen Regjeringen.no )