Studiestartsstöd ger fler möjlighet att studera

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, debattartikel, Eskilstuna-Kuriren, 5 juni 2017.

Jobben är grunden för den svenska modellen, och en förutsättning för att människor ska kunna leva de liv som de vill. Den socialdemokratiskt ledda regeringen tar krafttag för att knäcka arbetslösheten, så att fler människor får en anledning att gå upp på morgonen och möjlighet att bidra till att Sveriges ekonomi kan växa och välfärden stärkas.

I dag är 350 000 personer i Sverige arbetslösa. Samtidigt som det finns 100 000 lediga jobb. Hur har vi kunnat låta det bli så? Många arbetslösa har inte den kompetens de behöver för att kunna ta de lediga jobben. Den stora vattendelaren på arbetsmarknaden i dag är en slutförd gymnasieutbildning. Under lång tid har alltför många hoppat av gymnasiet i förtid, och för ännu lite längre sedan var det många som inte ens påbörjade en gymnasieutbildning. För dem är det tufft att konkurrera på arbetsmarknaden i dag.

Med en gymnasieexamen ökar inte bara möjligheten att få jobb, utan också förutsättningarna för att fylla på kompetens och studera senare i livet förbättras.

Tillgången på utbildning, på olika nivåer och i olika skeden i livet är en knäckfråga när vi attackerar arbetslösheten. Därför har regeringen påbörjat ett stort kunskapslyft och tillför 70 000 nya utbildningsplatser på yrkesvux, yrkeshögskola, högskola, universitet och folkhögskola. Regeringen har även infört en rätt till komvux, alltså att alla som vill och behöver gå komvux ska få göra det.

I onsdags, 31 maj, klubbades också regeringens satsning på ett nytt rekryterande studiestartsstöd i riksdagen. Studiestartsstödet riktar sig till personer över 25 år med kort tidigare utbildning och innebär att studiemedlet höjs till tre gånger dagens nivå för den här gruppen med start i höst. Det är smart politik – för det sänker trösklarna till studier och gör det mer lönsamt att studera och göra sig anställningsbar.

Många känner en oro för att ta lån vilket kan bero på social bakgrund eller osäkerhet kring om man faktiskt kommer att klara studierna. Kanske är det den ensamstående mamman som är rädd att investera i sin egen utbildning på bekostnad av att inte kunna köpa vinterkläder till barnen. Osäkerheten drabbar hela samhället då arbetslösheten biter sig fast och går i arv i de grupper där utbildningsnivån är som lägst.

Med studiestartsstödet kan vi stärka företagens möjlighet att hitta kompetenta medarbetare och ge människor som står längst från arbetsmarknaden det starkaste stödet till utbildning och jobb. Så utvecklar och stärker vi den svenska modellen.

Anna Ekström (S), gymnasie- och kunskapslyftsminister

Fredrik Olovsson (S), riksdagsledamot Sörmland, finansutskottets ordförande