Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Debattartikel från Finansdepartementet

Viktigt att alla följer budgetreglerna

Publicerad

Debattartikel av finansminister Magdalena Andersson, biträdande finansminister Per Bolund, i Svenska Dagbladet, den 8 juni 2017.

Regeringen tillsammans med Vänsterpartiet förbereder nu statens budget för 2018. För att kunna investera för fler nya jobb, en jämlik skola, ökad trygghet och för att möta klimathotet förbereds några skattejusteringar. Delar av oppositionen har i medierna uttryckt att man vill frångå den sammanhållna budgetprocessen för att stoppa enskilda förslag. För att fullfölja beredningen av dessa förslag remitterar vi nu samtliga skatteförslag till lagrådet.

Med ett år kvar till valet utvecklas den svenska ekonomin starkt. Tillväxten är god, 200 000 fler personer går varje dag till jobbet än när regeringen tillträdde och vi har vänt underskott till överskott i de offentliga finanserna. Samtidigt står vårt land inför många utmaningar.

Just nu pågår arbetet med budgetpropositionen för 2018. Vi behöver investera för att skapa fler nya jobb, en jämlik skola och ställa om Sverige till ett klimatsmart land. Inför höstens budget har regeringen meddelat att vi vill sänka skatten för pensionärer och företag som anställer, och höja skatten på klimatutsläpp och höga inkomster. Totalt sett innebär förslagen en mindre höjning av det totala skatteuttaget. Regeringen anser att det är en rimlig avvägning för att minska våra utsläpp och hålla ihop Sverige.

Oppositionen har framfört kritik mot delar av förslagen. Det är naturligt att oppositionspartierna vänder och vrider på regeringens förslag. Men under våren har delar av oppositionen också uttryckt att de vill gå ifrån den sammanhållna budgetprocessen för att ­stoppa enskilda skatteförslag – även om någon gemensam hållning kring hur detta ska göras eller finansieras inte har presenterats.

Det är tre förslag som främst diskuterats: Förändringar av 3:12-reglerna – en skatteutjämning mellan företagare och anställda, där förändringen till övervägande del betalas av den procentenhet som har de allra högsta inkomsterna. En ny skatt på resor med flyg, det enda transportslag som i dag inte betalar någon skatt alls för sina utsläpp och som är viktig. Samt den långsammare uppräkningen av skiktgränsen för statlig inkomstskatt.

I sviterna av nittiotalskrisen infördes den sammanhållna ordningen för budgetbeslut. De samlade utgifterna och inkomsterna tas nu med ett klubbslag i Sveriges riksdag. Det stärker möjligheten för regering och riksdag att bedriva en ansvarsfull politik. Om inkomster och utgifter i stället beslutas enskilt är det lätt att hitta en majoritet för populära förslag – ofta ökade utgifter och sänkta skatter. Det är emellertid svårare att finna majoritet för förslagens mindre populära finansiering – höjda skatter eller besparingar. Dagens situation är ett sådant exempel. En ordning där parlamentet fattar beslut om enskildheter tenderar att urholka statsfinanserna och minskar möjligheten att föra en sammanhållen ekonomisk politik.

Under de senaste årens arbete med att utveckla budgetprocessen har det funnits en inriktning mot att budgeten ska behandlas som en helhet. Detta har varit tydligt i den första budgetprocesskommittén (2014), i överskottsmålskommittén (2015–2016) samt i den andra budgetprocesskommittén som arbetar just nu. De borgerliga partierna har drivit på för att begränsa riksdagens möjligheter att göra utbrytningar och anta tillkännagivanden med budgeteffekt.

Under våren har den borgerliga oppositionen lämnat flera olika nya besked kring budgeten.

I medierna har borgerliga företrädare förespråkat att söka stöd hos Sverigedemokraterna för en gemensam Alliansbudget. Andra har förespråkat olika typer av avsteg från den sammanhållna budgetprocessen där man med tillkännagivanden eller utbrytningar angriper enskilda förslag. Ofta med osäker finansiering och helt nya förhållningssätt till andra riksdagsinstrument såsom misstroendeomröstningar.

I denna pågående diskussion om regelverken är det regeringens uppgift att presentera en budget med ett helhetsperspektiv.

För att följa regeringsformens beredningskrav och för att inte på förhand omöjliggöra att genomföra vissa skatteförändringar i höstens budgetproposition kommer vi därför nu att i vanlig ordning remittera samtliga skatteförslag till lagrådet för lagteknisk granskning.

Vi anser att det bästa för Sverige är att budget­processen fortsätter att utvecklas på det sätt som vi kommit överens om över blockgränserna. Alternativet skulle få mycket långtgående konsekvenser under såväl denna som kommande mandatperioder. Självklart är vi fortsatt öppna för en dialog. Svensk politik behöver både samarbete och en sammanhållen budgetprocess.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.