Därför ska forskares villkor bli bättre

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Svenska Dagbladet, debattartíkel, 12 juli 2017.

Den svenska modellen vilar på en lång tradition av omfattande investeringar i utbildning och forskning. Det har lett till ökat välstånd, goda möjligheter att studera i hela landet och till att Sverige är konkurrenskraftigt som ett av världens mest innovativa länder. Nu när många andra länder drar ned på sina forskningsinventeringar väljer Sverige att öka dem med 3 miljarder kronor till 2020. Vi gör det vägvalet för vi vet att investeringar i kunskap bygger samhället starkt, skapar jobb och säkrar vår välfärd och tillväxt.

Men mer pengar garanterar emellertid inte några nya forskningsgenombrott. För att satsningarna ska få utväxling måste det finnas bra villkor för forskare att bedriva forskning.

Dagens situation är inte acceptabel. En forskare kan idag hanka sig fram i flera år på otrygga och korta anställningar innan de får en trygg anställning. Av de som undervisar och forskar vid våra statliga universitet och högskolor var hela 28 procent visstidsanställda 2016. En betydligt högre andel än för arbetsmarknaden i stort.

Otryggheten leder till att forskarkarriären inte blir ett attraktivt val, många väljer bort Sverige som forskningsland eller väljer bort en forskarkarriär till förmån för andra yrken med bättre villkor. Korta anställningar riskerar dessutom leda till att få forskare vågar röra sig mellan olika lärosäten. På sikt hotar detta kvaliteten i svensk forskning och Sveriges konkurrenskraft.

Unga forskare behöver få möjlighet att prova sina vingar och satsa på nya forskningsområden för att göra nya upptäckter och nå framgång. Bra villkor är också nödvändiga om forskarkarriären ska vara attraktiv så att de mest kvalificerade väljer forskarbanan.

Mitt och regeringens val är tydligt, investeringar i kompetens går före låga löner och dåliga anställningsvillkor. Därför har regeringen nu fattat ett beslut med syfte att göra forskarkarriären mer attraktiv genom bättre karriärvägar. Detta genom att införa en ny form av meriteringsanställning, biträdande lektor. Meriteringen är en viktig fas i forskarkarriären, både för unga forskare som vill inleda en akademisk karriär och för universitet och högskolor som vill satsa på dem som har förutsättningar att bli framgångsrika. Syftet är att en biträdande lektor ska ges möjlighet att meritera sig vetenskapligt och pedagogiskt under 4 till 6 år för att sedan ha rättighet att söka och få en tillsvidareanställning som lektor om de uppfyllda meriteringskraven uppfylls.

Att anställa fler på meriteringsanställningar där rekryteringen sker i öppen konkurrens och sedan göra det tydligt vad som gäller för att meritera sig för att få tillsvidareanställning skapar en attraktiv och mer förutsägbar karriärväg. Det behövs, det måste vara tydligt vad som krävs för en tillsvidareanställning. Regeringens beslut är helt i linje med den ambition som regeringen haft sedan den första regeringsförklaringen, där statsminister Stefan Löfven deklarerade att unga forskares villkor ska förbättras.

Detta beslut är ett av flera som regeringen gör för att förbättra villkoren för forskare. Utbildningsbidraget för doktorander, som ger ett sämre socialt skydd jämfört med en anställning som doktorand avskaffades nyligen. Jämställdhetsarbetet stärks upp med mer ambitiösa mål för rekryteringen av professorer som är kvinnor och basanslagen ökas för universitet och högskolor med 1,3 miljarder kronor till 2020. Dessutom har ett arbete påbörjats där staten kommer följa upp hur staplingen av visstidsanställningar används inom högskolan.

Det här besluten betyder mycket för att Sverige ska få nya duktiga forskare i framtiden. Det är lätt att vi fastnar i diskussioner om resurssystemen och forskningens infrastruktur. Det är viktiga frågor, men vi får aldrig glömma att kvalitativ forskning tar tid och kräver långsiktighet, och det börjar med en motiverad forskare. Det är hos individerna som idéerna och drivkrafterna finns. Därför förbättrar regeringen villkoren för Sveriges forskare.

Helene Hellmark Knutsson (S)
minister för högre utbildning och forskning