Innehållet publicerades under perioden

-
Debattartikel från Statsrådsberedningen

En global kommission för framtidens arbete

Publicerad

Debattartikel av statsminister Stefan Löfven och Ameenah Gurib-Fakim, republiken Mauritius president. Debattartikeln är bland annat publicerad på engelska i The Independent.

Vi är övertygade om att arbete är den grund på vilken människor och samhällen kan växa. Arbete som ger en hygglig inkomst kan bana väg för bredare sociala och ekonomiska framsteg och stärka individerna, deras familjer och samhället. Teknik, demografi, klimatförändringar och globalisering medför dock att arbetet i dag förändras snabbare, mer djupgående och i större skala än någonsin förr. Förändringarna innebär många möjligheter, men de för också med sig en stor osäkerhet angående framtidens arbete. Omvälvningarna kan komma att innebära stora vinster för en del, men många kan också komma att förlora. Dessa farhågor har blivit en viktig angelägenhet, inte minst i tider då arbetslösheten är mycket hög i många länder.

Om allt för många personer oroar sig över att hamna utanför och för att våra samhällen inte längre ska klara av att leverera positiva förändringar, är risken också stor att söndrande krafter underminerar tillväxten och destabiliserar det sociala och politiska samspelet. Den trend vi nu kan se mot ett mer populistiskt tänkande är en av vår tids stora utmaningar.

Vi måste därför ge vårt stöd till den jobbskapande potential som följer med växlingen mot miljömässig hållbarhet och en rättvis och öppen världshandel, som bygger på starka värdegrunder som rättigheter, friheter och solidaritet. Globaliseringen måste gynna alla. Bara den som känner sig trygg i nuet kan välkomna en osäker framtid.

I stället för att bara vänta och se, måste vi på allvar fundera över hur vi vill att framtidens arbete ska se ut och hur vi ska nå våra mål. Framtiden är inte förutbestämd och vi kan påverka den med de sociala och politiska val vi gör i dag.

För att generera idéer och lösningar kring dessa fundamentala arbetsrelaterade förändringar har vi accepterat ett gemensamt ordförandeskap för den nya globala kommissionen för framtidens arbete som lanseras i dag av Internationella arbetsorganisationen (ILO). Kommissionen är en del av ILO:s initiativ "Future of Work" och samlar framstående tänkare och sakkunniga från hela världen. Den kommer att lämna en rapport till ILO:s medlemsstater under 2019.

Initiativet är en verkligt global satsning – över 100 länder har genomfört nationella dialoger mellan regeringar, arbetsgivare och arbetstagare för att arbeta fram strategier för att möta framtida utmaningar på arbetsmarknaden. Kommissionens bidrag kommer också att vara en viktig del av uppföljningen av Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendans globala mål nr 8 är att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Under snart 100 år har ILO i betydande omfattning bidragit till ett bättre arbetsliv, bland annat genom att samla företrädare för regeringar, arbetstagare och arbetsgivare för att främja social rättvisa.
Arbetets framtid ligger i våra händer, och inte hos krafter som vi inte kan kontrollera, och vi är övertygade om att framtiden bär med sig ett hoppfullt budskap. Det är i denna anda som vi är fast beslutna att leda den globala kommissionen med fokus på konkreta lösningar, politisk rådgivning och bästa metoder och med målet att framtidens arbete ska inkludera alla.

Stefan Löfven
Sveriges statsminister

Ameenah Gurib-Fakim
Republiken Mauritius president