Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Debattartikel från Socialdepartementet

”Mycket av de praktiska lösningarna måste hittas hos kommuner och landsting”

Publicerad

Replik från socialminister Annika Strandhäll i DN Debatt, 22 augusti 2017.

Kommuner och landsting bär det direkta ansvaret för skolan, vården och omsorgen. Men regeringen har också en viktig roll. Ambitionen är att skapa mer samverkan och färre stuprör.

Sju fackförbundsordföranden skriver på DN debatt den 20/8 om välfärdsverksamheternas och vårdpersonalens vikt i arbetet för jämlik hälsa. Jag välkomnar debattinlägget.

En väl fungerande välfärd börjar och slutar med personalen. Det är kompetensen hos välfärdsproffsen som ligger till grund för kvaliteten och tryggheten, inte byggnader som skolor eller sjukhus. Därför måste en god arbetsmiljö och rätt använd kompetens bli de självklarheter de tyvärr inte är idag.

Höga sjuktal i välfärden och personal som i vissa fall söker sig bort från sektorn ger konsekvenser för vilken kvalitet vi har i välfärden. Det riskerar att leda till stängda vårdplatser och växande vårdköer. Vi kan se samma orosmoln inom övriga välfärdsverksamheter. Men, precis som debattörerna framför, vården och omsorgen är en så stor arbetsplats att hälsoläget där spelar stor roll för läget i befolkningen som helhet. För att göra sjukvården bättre, mer tillgänglig och säkrare för patienterna är det helt avgörande att den har tillräckligt många anställda, med rätt utbildning och kompetens, och goda förutsättningar för att göra sitt jobb.

Det krävs mycket mer av samverkan och helhetssyn framöver. Vi behöver fler hängrännor och färre stuprör. Mycket av de praktiska lösningarna måste hittas hos kommuner och landsting. Det är de som är arbetsgivare och direkt ansvariga för skolan, vården och omsorgen. Men regeringen har en viktig roll i att se till att det i hela landet finns goda förutsättningar för att ta tag i det här arbetet. Därför gör vi också mycket:

• Vi har höjt de generella statsbidragen till kommuner och landsting med mer än tio miljarder kronor årligen. På så sätt säkerställer vi resurser både för att förbättra villkoren och se till att vårdens anställda får fler kollegor.

• Vi gör flera riktade satsningar kopplat till personalfrågorna inom hälso- och sjukvården. Bland annat har vi infört en särskild professionsmiljard, som bland annat ska stödja arbetet med att låta proffsen vara proffs, samt nästa års satsning om två miljarder årligen för att personalens arbetsvillkor och bemanningen ska kunna förbättras.

• Regeringen arbetar genom den så kallade Tillitsreformen för att införa en mer tillitsbaserad styrning i offentlig sektor, och komma bort från detaljstyrningen.

• Tillsammans med arbetsmarknadens parter har regeringen instiftat ett samarbete, där parterna kommit överens om åtgärder i syfte att nå friska arbetsplatser. När dessa åtgärder genomförs har vi kommit en bra bit på vägen, inte minst i välfärden.

• Vi har genomfört flera andra insatser som kommissionen för jämlik hälsa lyft fram. Exempelvis har vi höjt såväl inkomstgränserna i bostadsbidraget, som underhållsstödet och föräldrapenningens garantinivå.

Det är med ambitionen om färre stuprör och mer samverkan jag tar mig an mitt nya uppdrag som socialminister, med ansvar såväl för socialförsäkringar som hälso- och sjukvård, folkhälsa och idrott.

Det krävs att vi vågar prioritera resurser till välfärden framför stora skattesänkningar. Här är skillnaderna i politiken tydliga. Vi prioriterar investeringar för att stärka välfärden och utveckla den svenska modellen.

Annika Strandhäll
Socialminister

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.