Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Heléne Fritzon har entledigats, Migrationsminister och biträdande justitieminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Sverige ska bli bättre för alla hbtq-personer

Publicerad · Uppdaterad

Debattartikel av Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister, Annika Strandhäll, socialminister och Heléne Fritzon, migrationsminister och biträdande justitieminister. Aftonbladet Debatt 5 augusti 2017.

Nu är det Stockholm Pride, en kraftfull manifestation för hbtq-personers rättigheter. En omistlig del i den kamp som pågår varje dag för alla människors lika värde, möjligheter, rättigheter och skyldigheter.
I flera decennier har den globala hbtq-rörelsen kämpat för alla människors rätt att få vara sig själva och få ta plats som den de är. Hbtq-rörelsen visar styrkan i att vi människor är olika, samtidigt som våra olikheter aldrig får vara en ursäkt för orättvisor.

Kampen för lika rättigheter har alltid varit global. I alla världens länder kämpar modiga människor för att få sitt människovärde erkänt och respekterat av stater som alltför ofta svikit. Många framgångar har nåtts, men än i dag finns dödsstraff för homosexualitet i flera stater.
Transpersoner tvingas genomgå sterilisering för att få sin könsidentitet erkänd. Hbtq-personer förföljs och förtrycks på många platser på vår jord.

Trots många framsteg återstår mycket arbete även i vårt land. Ojämlikheten är fortfarande tydlig när det kommer till möjligheten att leva sina liv som man vill. Sverige måste bli bättre och det kommer att kräver fortsatta initiativ och hårt arbete av regeringen.

Väl medvetna om allt arbete som ligger framför oss är regeringen samtidigt glad för de historiska reformer som vi åstadkommit så här långt under mandatperioden:

  • Personer som drabbats av det tidigare steriliseringskravet i könstillhörighetslagen ska kunna få rätt till statlig ersättning om 225 000 kronor. Regeringens förslag har under våren varit på remiss och vi planerar ett lagförslag till riksdagen nästa år.
  • Regeringen vill modernisera könstillhörighetslagen, för att ge den enskilde större rätt att definiera sig själv. Arbetet pågår nu i regeringskansliet.
  • Regeringen föreslår att transpersoner ska inkluderas i bestämmelserna om hets mot folkgrupp, olaga diskriminering och åtalsregeln avseende förolämpning. Det innebär att skyddet för transpersoner stärks på flera sätt.
  • Regeringen har gett Migrationsverket i uppdrag att stärka kompetensen i hbtq-frågor för att fortsätta arbetet för att säkerställa en hög rättslig kvalitet i asylärenden där sexuell läggning och könsidentitet åberopas.

Vi har även tagit de avgörande stegen för att bana väg för nya reformer. Regeringen har tillsatt en bred utredning om föräldraförsäkringen. Den har uppdraget att föreslå hur olika familjekonstellationers tillgång till försäkringen kan underlättas. Vi har även tillsatt en utredning om modernare regler om faderskap och föräldraskap.

Regeringen har också gett den tidigare RFSL-ordföranden Ulrika Westerlund i uppdrag att utreda hur transpersoners levnadsvillkor kan förbättras och rättigheter stärkas. Westerlund ska lämna sina förslag till regeringen i höst och underlaget kommer vara avgörande i arbetet framöver.

Regeringen imponeras och inspireras av den kamp, inte sällan på liv och död, som hbtq-personer bedrivit och alltjämt bedriver för sina rättigheter. Vi är stolta över modet beslutsfattare före oss visat när de drivit igenom reformer för allas lika rättigheter, trots högljudda protester.
På lördag går flera ministrar i Prideparaden, och redan nu ser vi fram emot att Sverige nästa år kan välkomna hela världen att fira Europride här.

Men allra bäst förvaltar vi kampen och modet genom att varje dag fortsätta arbeta för att Sverige ska vara ett land för alla.

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister (MP)
Annika Strandhäll, socialminister (S)
Heléne Fritzon, migrationsminister och biträdande justitieminister (S)