Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Debattartikel från Finansdepartementet

”Bränslen och fordon ska bli klimatsmartare”

Publicerad Uppdaterad

Debattartikel av finansminister Magdalena Andersson och biträdande finansminister Per Bolund i SvD, 3 september 2017.

Klimatet är vår tids ödesfråga. Sverige är ett internationellt föredöme när det gäller klimatpolitik, men våra utsläpp från transportsektorn är fortfarande höga. Regeringen föreslår två viktiga åtgärder för att minska utsläppen från bilar.

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Med regeringens rekordstora satsningar på klimat- och miljöområdet tar vi oss steg för steg närmare det målet. Regeringens offensiva klimatpolitik uppmärksammas internationellt och Sverige rankas idag av bedömare som nummer ett i Europa på klimatområdet. Men fortfarande finns det mycket kvar att göra, framför allt när det gäller våra transporter som idag står för ungefär en tredjedel av utsläppen i Sverige.

Det första beskedet vi ger idag är att vi förverkligar vallöftet om ett nytt bonus-malus-system för nya lätta fordon. Systemet föreslås träda i kraft 1 juli 2018 och innebär en rejäl bonus till den som köper en bil med låga utsläpp, samtidigt som den som köper en bil med höga utsläpp får betala en förhöjd fordonsskatt (malus) under bilens tre första år. Nu ökar vi därtill miljöstyrningen ytterligare. Det kommer bli dyrare att köpa en miljödålig bil och billigare att köpa en miljösmart genom att vi stärker både bonus- och malusnivåer jämfört med det tidigare remitterade förslaget. Bonusen för den som köper de miljösmartaste bilarna höjs till 60 000 kronor, att jämföras med dagens 40 000 kronor i "supermiljöbilspremie". Vi höjer också skatten på de nya bilar som har höga utsläpp. En ny bil som släpper ut 150 gram koldioxid per kilometer får betala knappt 4 000 kronor i extra skatt per år. En ny bil som släpper ut 200 gram betalar drygt 8 000 kronor extra per år.

Vi gör även vissa tekniska justeringar av förslaget, jämfört med det som remitterats. En ny testkörcykel har tagits fram internationellt för att mäta bilars utsläpp, som följd av att de verkliga utsläppen ofta skiljer sig stort från testvärden. Från 1 januari 2020 föreslås beskattningen baseras på den nya testkörcykeln. Då finns möjlighet att justera nivåerna så att minst samma miljöstyrning upprätthålls. Detta ger konsumenterna, fordonstillverkarna och marknaden förutsägbarhet och bättre möjligheter att anpassa sig till de nya reglerna. För befintliga fordon föreslås ingen ändrad beskattning utan ändringarna påverkar enbart nybilsköparna.

Utöver klimatsmartare bilar behövs klimatsmartare bränsle. Dagens regler med nedsatt skatt för biodrivmedel har gett bra resultat och Sverige har den högsta andelen biodrivmedel inom EU. Men de statsstödsundantag vi har från EU är tillfälliga, eftersom de förslag som den förra regeringen presenterade på området inte klarade EU:s krav. För att marknaden ska våga satsa på utveckling av de mest klimatsmarta drivmedlen så behövs större säkerhet och långsiktighet än vad nuvarande regler erbjuder.

Det andra beskedet vi idag ger är därför att vi nu genomför Bränslebytet som gör det lättare för alla att tanka klimatsmart. Bränslebytet kommer innehålla en så kallad reduktionsplikt som innebär att alla som säljer drivmedel ska blanda in mer biobränsle i den bensin och diesel som säljs. På så vis minskar vi utsläppen från transportsektorn och tar nya steg för en offensiv klimatpolitik. Plikten blir världens hitintills mest ambitiösa. Till 2030 är målsättningen att utsläppen ska minska 40 %, vilket innebär att ungefär hälften av all bensin och diesel som säljs då måste vara förnybar. Genom andra skatteförändringar säkerställer vi att priset på bränslet till konsument inte påverkas nämnvärt vid införandet av reformen.

Regeringen har under mandatperioden genomfört stora satsningar som möjliggjort ny infrastruktur för cykel och utökad kollektivtrafik. I våra städer finns allt större möjligheter att låta bilen stå. Samtidigt finns det många platser i Sverige där varken cykeln eller kollektivtrafiken kommer kunna bli fullgoda alternativ och där bilen därför kommer behövas även i framtiden. Men oavsett var man bor ska man kunna resa hållbart. Det ska vara lätt att göra rätt. Målet med regeringens politik är att nya bilar ska vara så klimateffektiva som möjligt, samt att fossila drivmedel successivt ska bytas ut mot el och hållbara biobränslen.

I den kommande budgeten, som bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet, förstärker vi Europas bästa klimatpolitik ytterligare och tar nya viktiga steg mot vårt mål om att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Genom omfattande satsningar på elektrifiering, hållbara biodrivmedel och biogas kan vi komma bort från att beroende av bil innebär beroende av olja.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.