Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Debattartikel från Utrikesdepartementet

EU och Japan leder vägen i tider av protektionism

Publicerad

I juli enades EU och Japan på politisk nivå om ett frihandelsavtal som väntas ge stora vinster för Sverige och EU. Förhoppningen är att ha en färdig avtalstext innan årets slut. Vår gemensamma offensiva och moderna handelsagenda är en viktig politisk signal i en tid när protektionistiska strömningar är tydliga, säger EU- och handelsminister Ann Linde och EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström i en debattartikel i Dagens Industri den 29 september 2017.

EU och Sverige går i bräschen för en aktiv handelspolitik för att ge tillgång till stora marknader världen över. Vi är övertygade om att det är viktigt för såväl EU:s som Sveriges tillväxt, innovation och jobbskapande. Det är bland annat därför EU, under de senaste åren, ingått frihandelsavtal med flera strategiskt viktiga exportmarknader. Handelsavtalen med Sydkorea och Kanada (CETA) är två goda exempel på detta. Vi är nu på väg att få ett nytt avtal på plats. Denna gång med Japan, som är en mycket stor och intressant marknad för svenska och europeiska företag. EU och Japan är två av världens största ekonomier och har mycket att vinna genom ett närmare handelspolitiskt samarbete och utökat handelsutbyte.

Förra veckan deltog vi båda i ett ministermöte i Seoul mellan EU och 26 asiatiska länder inom ramen för samarbetsorganet ASEM (Asia-Europe Meeting). På mötet blev det uppenbart vilka stora vinster ett framtida handelsavtal mellan EU och Japan kan ge både för Sverige och för EU i stort. För att sätta ytterligare fokus på hur enormt viktigt detta avtal kan bli deltar vi idag på ett seminarium vid Handelshögskolan i Stockholm på just detta ämne. Vi är övertygade om att handelsavtalet mellan EU och Japan är ett ytterligare steg i rätt riktning för mer tillväxt och fler jobb i Sverige och Europa.

I och med avtalet kommer Japan slopa 97 procent av alla varutullar, vilket är det mest ambitiösa handelsavtal landet någonsin kommit överens om. Avtalet syftar också till att ta bort andra minst lika handelsstörande hinder som inte är tullar, bland annat genom godkännande av standarder och regelverk när det gäller biltillverkning. Men avtalet lägger också grunden för djupare samarbete på en rad andra områden, exempelvis immaterialrätt, konkurrensrätt, djur- och växtskydd samt hållbar utveckling. För första gången har EU ett avtal med skrivningar om ett effektivt genomförande av Parisavtalet – det är vi mycket stolta över.

Avtalet kommer att ge en ordentlig skjuts till handeln mellan oss – det vet vi av erfarenhet.  Det är inte minst viktigt för jobben. Förra året uppgick exporten från Sverige till Japan till ungefär 24 miljarder kronor. Bara exporten till Japan gör det möjligt för ungefär 28 000 svenskar att gå till jobbet. Vi ser gärna att den siffran ökar.

En försiktig uppskattning är att exporten från EU till Japan kan växa med ett värde av närmare 190 miljarder kronor. När det gäller EU:s avtal med ett annat land i regionen, Sydkorea, ser vi de positiva resultaten svart på vitt. Fem år efter att avtalet trädde i kraft hade EU:s export till Sydkorea ökat med 55 procent. Detta har bidragit till både ökad tillväxt och sysselsättning, vilket även svenska företag kan vittna om. Parallellt med Japan förhandlar EU-kommissionen dessutom om avtal med bland andra Mercosur-länderna (Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay) samt Mexiko, och kommer snart inleda förhandlingar med Chile, Australien och Nya Zeeland. Vi är alltså på god väg att knyta starka band till en lång rad viktiga handelspartners.

För somliga är sådana potentiella vinster bara siffror, men för väldigt många innebär de konkret tillväxt och riktiga jobb. Detta är särskilt viktigt för många av våra småföretag som inte har samma resurser att ta sig förbi nuvarande handelshinder. Hela två tredjedelar av företagen som idag exporterar till Japan är just småföretag, och de finns i hela Sverige. Alla län, både stora och små, har idag företag som exporterar till Japan.  Exempelvis är Dalarna och Kronoberg de två län i Sverige där störst andel av exportföretagen – runt 13 till 14 procent – riktar in sig på just Japan.

I tider av protektionism världen över står Europa och Sverige inför ett vägval. Vi väljer en öppen, fri och rättvis handel med breda, ambitiösa handelsavtal. Vi är övertygade om att det är rätt väg för att möta framtidens utmaningar.

Ann Linde, EU- och handelsminister
Cecilia Malmström, EU:s handelskommissionär

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.