Gustav Fridolin svarar Marteus om läxhjälp till föräldrar

Utbildningsminister Gustav Fridolin, debattartikel/replik, Expressen, 26 september 2017.

Regeringen investerar 6 miljarder i att öka jämlikheten i skolan. Det är resurser som ska stärka rektorer att kunna investera i det som avlastar lärare eller ger elever mer tid, i specialistkompetens eller lärarassistenter, i skolbibliotek eller elevhälsa. Det är en historiskt stor investering som riktas mer till de som behöver det mest, helt enligt vad forskning och profession föreskrev i Skolkommissionen.

Expressens ledarsida vet förstås detta, men väljer ändå att låtsas som att det enda vi gör för skolan är att vi ger studieförbunden medel att stödja föräldrar i sitt arbete med barnens lärmiljö. Den insatsen är såklart mycket mindre, men inte oviktig.

För att bygga stadigt goda kunskapsresultat behövs en uppslutning bakom bildningsuppdraget. Skolan kan inte ensamt visa barnen att lärande är viktigt, ge tid till läsning eller ge självförtroendet att våga sig på uppgifter som först verkar svåra. För att inte tala om hur viktigt det är att barn inte bara i skolan lär sig sådant som respekt för andra och gemensamma regler. Sådant handlar om kultur, om vad alla vi vuxna i barnens närhet visar är viktigt.

Studieförbunden är en enorm resurs i att nå föräldrar i alla delar av Sverige. Det kan vara tillfällen för handfasta tips och råd, att dela erfarenheter och knep eller bara lära sig lite mer om vad barnen lär sig i skolan för att själv känna större säkerhet när man vill sitta intill och öppna matteboken då det som lärdes på lektionen ska repeteras. Föräldrar tar aldrig över skolans uppgift, men föräldrar som har verktygen kan göra mycket för att barnen ska känna glädje för och få fokusera på skolarbetet.

Gustav Fridolin, utbildningsminister