Nu höjer vi studiestödet

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, debattartikel, Nya Wermlands-Tidningen, 6 september 2017.

Det är en viktig satsning för att stärka de studerandes ekonomiska situation och möjliggöra för fler att lära sig mer. Att stärka studenternas ekonomi stärker deras trygghet och möjlighet att klara sina studier, skriver Anna Ekström och Gunilla Svantorp.

Det är en viktig satsning för att stärka de studerandes ekonomiska situation och möjliggöra för fler att lära sig mer. Att stärka studenternas ekonomi stärker deras trygghet och möjlighet att klara sina studier, skriver Anna Ekström och Gunilla Svantorp.

Utbildning är nyckeln till arbetsmarknaden. Regeringen satsar på ett nytt kunskapslyft med fler utbildningsplatser för att människor ska kunna ta de jobb som finns i ett läge där nya jobb skapas i snabb takt. Samtidigt som fler har ett jobb att gå till letar företag efter personer med rätt kompetens.

En viktig del i den svenska modellen är att göra det möjligt för fler att kunna studera vidare, byta karriär och fortbilda sig under hela livet och i hela landet. Därför vill vi förbättra de ekonomiska villkoren för de som utbildar sig. Vi föreslår nu en höjning av studiemedlets bidragsdel med cirka 300 kronor per månad för alla som studerar heltid.

Regeringens förslag innebär att studiemedlet höjs till cirka 11 300 kronor per studiemånad med en extra satsning på studiemedlens bidragsdel. Det kommer skapa en jämnare fördelning mellan lån och bidrag och ge en bättre ekonomisk situation för runt 500 000 studerande på universitet, högskola, yrkeshögskola, vuxenutbildning och folkhögskola.

Det är en viktig satsning för att stärka de studerandes ekonomiska situation och möjliggöra för fler att lära sig mer. Att stärka studenternas ekonomi stärker deras trygghet och möjlighet att klara sina studier.

Vi socialdemokrater tror att vi bäst möter framtiden och arbetsgivarnas ökade kunskapskrav med fler möjligheter att lära sig nytt. Det ska inte vara din ekonomiska situation, utan din drivkraft och förmåga, som ska avgöra dina studie- och yrkesval.

Regeringens politik har lett till ett nytt ekonomiskt läge. Svensk ekonomi är stark, men för människor som behöver utbildning finns fortfarande hinder som vi vill undanröja. När regeringen nu förbättrar studiemedlet stärker vi tryggheten för över en halv miljon människor och investerar i vårt gemensamma samhällsbygge. Med fler i utbildning som leder till jobb stärker vi den svenska modellen.

Anna Ekström (S)
Gymnasie- och kunskapslyftsminister

Gunilla Svantorp (S)
Ledamot i riksdagens utbildningsutskott