Innehållet publicerades under perioden

-
Debattartikel från Statsrådsberedningen

Frankrike och Sverige ska samarbeta om grön innovation

Publicerad

Debattartikel i Dagens Nyheter 16 november av Stefan Löfven, Sveriges statsminister, och Emmanuel Macron, Frankrikes president.

Efter de senaste årens utmaningar pågår nu en välbehövlig debatt om vilket Europa vi ska ha i framtiden. Vi välkomnar denna debatt och har båda lagt fram våra visioner i tal som vi gav på två av de äldsta och största europeiska universiteten, Sorbonne i Paris och Uppsala universitet.

Vi tror båda på ett starkt och sammanhållet Europa och på EU:s möjligheter att leda världen framåt i en tid av snabb förändring och stor osäkerhet. Vi vet att när vi arbetar tillsammans som européer kan vi leverera bättre lösningar för att få ner arbetslösheten, öka tillväxten, förbättra arbetsvillkoren och stärka jämställdheten, bekämpa klimatförändringar, uppnå en hållbar och rättvis migrationspolitik och öka säkerheten för våra medborgare.

Ett centralt område där vi är skyldiga att göra mer är det som kallas den sociala dimensionen. Det handlar om hur vi kan skapa fler jobb, säkerställa att människor får den kunskap och kompetens som behövs för att klara de nya jobb som växer fram och hur vi kan få rättvisa arbetsvillkor som främjar rörlighet utan att leda till lägre löner och osund konkurrens. Dessa teman kommer att diskuteras vid det sociala topp­mötet för rättvisa jobb och tillväxt i Göteborg.

Vi har båda arbetat hårt för att få till stånd ett förbättrat utstationeringsdirektiv som garanterar lika lön för lika arbete, oavsett vilket EU-land arbetstagarna kommer från. Det ska inte längre vara möjligt att konkurrera med osunda villkor eller dumpade löner. Men det räcker inte – vi vill fortsätta arbeta för en rättvis arbetsmarknad, och det sociala toppmötet i Göteborg är ett viktigt steg för att uppfylla det europeiska löftet om gemensamt välstånd.

Vi kommer också att diskutera hur vi ska få en ökad tillväxt i Europa. Den inre marknaden är en av våra främsta tillgångar, men den behöver utvecklas. Målet måste sättas högt – EU ska vara den mest dynamiska marknaden, där vi konkurrerar med den skarpaste kompetensen, de bästa produkterna, de smartaste uppfinningarna och den klimatsmartaste tekniken.

Vi är övertygade om att en klok hantering en av vår tids viktigaste frågor – klimatförändringarna – kan ge nya möjligheter till jobb och tillväxt för Frankrike, för Sverige och för Europa.

Båda våra länder har satt ambitiösa mål för att leva upp till Parisavtalet. Klimatmötet "One Planet" som hålls i Paris den 12 december kommer att vara inriktat på att främja konkreta och innovativa lösningar för att öka farten i kampen mot klimatförändringarna. Frankrike har infört en klimatplan för att stoppa försäljningen av fossila bränslebilar före 2040 och för att uppnå kolneutralitet före 2050. I Sverige har regeringen satt målet att bli en av världens första fossilfria välfärdsnationer, med ett delmål om att minska utsläppen från transportsektorn med minst 70 procent år 2030. Sverige strävar också efter att bli koldioxidneutralt till år 2045. Det är ambitiösa mål och visar att vi är beredda att ta vårt ansvar. Detta är inte bara en altruistisk gärning. Dessa mål är samtidigt ett sätt att säkra våra ekonomiers långsiktiga konkurrenskraft.

Nu vill vi ta vårt samarbete längre. Sverige och Frankrike är världsledande på området grön innovation och kan bidra till övergången till ett mer hållbart samhälle. De länder och företag som är först ut med sina lösningar kommer inte bara att öka sin konkurrenskraft, de kommer också att lägga grunden till morgondagens exportframgångar och nya jobb. Därför kommer Frankrike och Sverige att underteckna ett strategiskt partnerskap för innovation och gröna lösningar på fredag.

Partnerskapet kommer att bygga på den innovativa kapaciteten hos våra industrier, nystartade företag, akademier och offentliga sektorer på fyra områden: utveckla gröna lösningar för att driva våra transporter och våra städer; öka mekanismerna för "gröna finanser"; främja hälsosammare livsstilsval för våra medborgare genom läkemedels- och miljöinnovationer; och utnyttja världsklasskompetensen hos de digitala företagen och start-ups i denna övergång.

Offentliga och privata intressenter kommer att vara delaktiga för att genomföra de åtgärder och projekt som slås fast i partnerskapets operativa färdplan. Vårt mål är att presentera konkreta framsteg inom två år.

Vi är övertygade om att vårt fransk-svenska innovationspartnerskap kommer att skapa ett stort värde för våra medborgare och bidra till ett mer innovativt och grönt EU.

Klimatmötet One Planet