Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Debattartikel från Utrikesdepartementet

"Ny biståndsmiljard ska trygga utsatta kvinnor"

Publicerad

Debattartikel av minister för internationellt utvecklingssamarbete Isabella Lövin i Göteborgs-Posten den 16 november 2017.

#metoo är en välkommen lavin som väller över västvärlden. Det är också ett tillfälle att påminna om verkligheten för miljoner kvinnor och flickor i andra delar av världen: fattigdom och utsatthet tvingar flickor till sex med sina lärare för att få betyg, sex med äldre män för att få beskydd. Idag fattar regeringen ett beslut om att under de närmaste fem åren satsa drygt en miljard kronor om året för att bidra till en socialt hållbar utveckling världen över.

Barnäktenskap, kvinnlig omskärelse och sexuella övergrepp är vardag och verklighet för många. En kvinna som blir våldtagen blir straffad, en kvinna som "lockar" män till att antasta henne har ingen heder. Var nionde flicka under femton år och var tredje tjej under 18 år i utvecklingsvärlden tvingas till äktenskap. Barn föder barn. Så cementeras fattigdom till nästa generation.

För att i grunden kunna angripa kvinnors och flickors utsatthet krävs kloka insatser på alla nivåer. Som ett led i den feministiska utrikes- och utvecklingspolitiken fattar regeringen idag beslut om anvisningar till en global strategi för socialt hållbar utveckling. Det är Sida och Svenska Institutet får i uppdrag att ta fram underlag till den nya strategin.

Tillgången till god sjukvård och preventivmedel måste stärkas. Utbildningsnivån måste öka. Det är två centrala delar för att kvinnor och flickor ska få sina rättigheter tillgodosedda.

Utbildning av fler barnmorskor, tillsammans med tillgång till rent vatten är livsnödvändigt för att mödra- och barnadödligheten ska fortsätta att minska.

Antalet barnäktenskap ökar i samband med väpnad konflikt och desperata föräldrar gifter bort sina barn för att ge dem någon form av trygghet. Om barnen i stället får möjlighet att gå i skolan får de ett direkt skydd genom att de inte befinner sig på gatan. De får också ett indirekt skydd genom att de lär sig läsa och skriva, och därmed en grund för en tryggare framtid.

Vi vet att ett av de mest effektiva sätten att stärka barns rättigheter är att ge dem möjligheten att få en utbildning. Trots det har det globala biståndet till utbildning minskat. Sveriges röst, och den svenska utvecklingspolitiken är oerhört viktig i detta läge.

Jämställdhet är nyckeln till hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning. Det vet denna feministiska regering. De globala krafter, inte minst från USA, som just nu vill backa bandet och strypa stödet till lagliga aborter och till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, ingår i mörkerkrafternas agenda. Det måste alla ta på allvar.
#metoo ljuder så starkt för att vi är så många som ser det sambandet. Inte backa bandet. Stå upp medsystrar här i Sverige och i andra delar av världen. Var feminist. Var stark. Stå emot. Jag är också förbannad. Jag är med i en global motståndsrörelse. Du med?

Isabella Lövin