Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Debattartikel från Miljödepartementet

Sverige ska bli världsledande i hållbar textil – därför reser jag i dag till Avesta

Publicerad

Dalarnas Tidningar, 15 november 2017

Textilindustrin är den näst mest förorenande branschen i världen, bara oljeindustrin har större miljöpåverkan. Det går åt stora mängder vatten, kemikalier och energi för att tillverka textilerna. Men slöseriet med färdiga textilier är enormt, och av det som kasseras återvinns bara fem procent. Detta behöver vi göra något åt. För en rationell hantering behövs ny teknik. Och jag besöker i dag Dalarna för att det finns just här.

Regeringens ambition är att Sverige ska bli världsledande i hållbar textil- och modeproduktion och konsumtion. Här finns stora möjligheter: svenska företag är bland de mest innovativa i världen. Svensk industri och svenskt kunnande kan bidra till att lösa en enorm global miljöutmaning. Det är en chans som jag och regeringen menar att vi ska ta.

Några av de utmaningar som vi behöver adressera är:

Vi måste se till att våra kläder och textilier håller längre. Att ta bättre hand om de varor som vi köpt är den mest effektiva miljöåtgärden. Regeringen har sänkt momsen på reparation av bland annat kläder och skor för att uppmuntra till att laga i stället för att slänga och köpa nytt.

Vi måste återanvända och återvinna mer. Textil är en värdefull resurs! I dag slänger varje person i Sverige 7,6 kilo textil till förbränning. Det är inte hållbart! Vi måste hitta en bred lösning för att samla in textilavfall. Jag för just nu samtal med aktörer och oppositionen om hur vi kan ställa krav på att textilier ska sorteras ut och samlas in för återanvändning och återvinning.

Vi måste hitta nya lösningar för att återvinna textil som samlas in. I Avesta genomförs ett mycket intressant projekt med automatiserad sortering av insamlade textilier. Det innebär att olika fibertyper kan sorteras och anpassas för återvinningsprocesser. Det kan låta som trivial teknologi men med optimering för återvinning har vi på allvar chans att sluta textiliernas kretslopp. Denna teknologi kan vara ett av Sveriges viktiga bidrag i omställningen till ett miljövänligt samhälle.

Sist men inte minst så måste vi se till att fasa ut farliga kemikalier. För det krävs både piska och morot. Vi använder svensk och europeisk lagstiftning för att bli kvitt de mest skadliga ämnena. För att hjälpa mindre företag i kemikaliedjungeln kommer vi även att öppna ett center som ska hjälpa företagen att byta ut farliga ämnen i varor mot mindre farliga varianter. Med tanke på den stora mängden kemikalier som används i just textilier ser jag att centret kommer jobba mycket med just den frågan.

Ska miljösmart hantering av textilier bli möjlig krävs samverkan mellan forskning, näringsliv och politik. Sverige kan med vår stolta textiltradition och framgångsrika forskning som grund skapa lösningar för en hållbar framtid.

Karolina Skog
Miljöminister

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.