Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Polisskola i Malmö bra för tryggheten

Publicerad

Debattartikel av bland andra Helene Hellmark Knutsson och Morgan Johansson i Expressen Kvällsposten 21 december 2017.

Regeringen har nu fattat beslut som möjliggör starten av utbildning av poliser vid Malmö högskola. Det är ett viktigt beslut för fler poliser och ökad trygghet i Malmö och övriga Sydsverige.

Andelen Malmöbor som säger sig ha utsatts för brott sjunker. Men samtidigt ökar andelen som känner sig otrygga. En faktor till otrygghet, vilket gäller i hela landet, är känslan av att det finns för få poliser. Det vill vi ändra på. Regeringens beslut innebär att Malmö högskola, snart Malmö universitet, nu kan starta och bedriva polisutbildning. Det är ett viktigt steg för ett tryggare Malmö.

Att ha utbildningen i Malmö kommer förbättra möjligheterna att rekrytera poliser i Malmö. I dag finns utmaningar i att rekrytera poliser som utbildat sig på andra orter. Med ytterligare en polisutbildning, i en region där det bor många människor, gör vi utbildningen tillgänglig för många fler som är intresserade av polisyrket.

Det kommer också göra att fler poliser framöver kommer ha en nära förankring till Malmö och stadens utmaningar. Att Malmöborna blir bättre representerade i poliskåren kan inte minst spela roll för en fungerande dialog mellan invånare och rättssamhället. Om poliserna redan från början har en god lokalkännedom innebär också fördelar både för den enskilde polisen och för Malmöborna.

Fler poliser är viktigt för Malmö men även för hela Sverige. Sverige ska vara ett land där alla kan vara trygga oavsett var de bor. Då krävs en närvarande polis i hela landet. Vi har ett tydligt mål, antalet polisanställda behöver öka med 10 000 personer till år 2024. Därför investerar regeringen i historiska tillskott till Polismyndigheten de kommande tre åren - drygt 7 miljarder kronor.

För att nå målet behöver fler poliser utbildas. I år börjar drygt 1 300 personer studera till polis, vilket är nästan dubbelt så många som vid början av mandatperioden. Nu behöver arbetet för fler polisstuderande fortsätta, både nationellt och regionalt. För att lyckas behöver det startas polisutbildningar på fler platser i landet. Här är regeringens beslut om att möjliggöra polisutbildning vid Malmö högskola ett viktigt steg på vägen.

Det här är också en annan politik än den som fördes av den förra regeringen, som ledde till att för få poliser utbildades. För att öka antalet poliser i linje med den här regeringens ambitioner kommer vi därför behöva utbilda fler under lång tid framöver. Ytterligare en polisutbildning är helt nödvändig för att nå målet.

Tryggheten ska öka i hela landet – och för det krävs fler poliser.

Helene Hellmark Knutsson (S)
Minister för högre utbildning och forskning

Morgan Johansson (S)
Justitie- och inrikesminister

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Kommunstyrelsens ordförande i Malmö

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.