Helen Hellmark Knutsson har entledigats, Minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Investera i utbildning!

Vi bygger ut högskolan i hela landet för att öka människors möjlighet att utbilda sig och få jobb. Men också för att se till att välfärden och företagen får den kompetens som behövs, skriver Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, i Jönköpings-posten den 10 januari 2018.

Både välfärd och industri söker med ljus och lykta efter personal. De satsningar på högskolan som nu blir verklighet utifrån att regeringens budget beslutats i riksdagen blir viktiga för att möta dessa behov och för att öka människors möjligheter att kunna studera. Och satsningarna kommer Stiftelsen högskolan i Jönköping till del.

Sverige står inför en stor brist på personer med högskoleutbildning. Det finns idag över 100 000 lediga jobb. Då behöver politiken ta ansvar och möta de stora behoven genom investeringar i kunskap och kompetens. Det går före otrygga villkor och låga löner.

Vi bygger därför ut högskolan med fler platser på viktiga utbildningar i hela landet. Det gör vi för att öka människors möjlighet att utbilda sig och få jobb och för att se till att välfärden och företagen får den kompetens som behövs. Höstbudgeten har klubbats i riksdagen och regeringens satsningar fördelas nu till lärosäten runtom i landet via regleringsbreven.

Regeringens satsningar, inklusive höstens budget, innebär totalt pengar för 25 000 permanenta utbildningsplatser år 2021. Där riktade medel går till bland annat fler ingenjörer, sjuksköterskor och lärare.

De nya utbildningsplatserna kommer stärka Stiftelsen högskolan i Jönköping som genom regeringens politik totalt tillförs nära 60 miljoner kronor motsvarande cirka 740 nya utbildningsplatser till år 2021.

För utbyggnaden tillför regeringen nya permanenta resurser för varje ny högskoleplats, och utöver detta görs stora satsningar på forskning som kommer öka forskningsanknytningen i utbildningen.

Om vi inte gör dessa investeringar skulle det i längden slå mot vårt välstånd och människors möjlighet att få jobb.

Investeringarna behövs också då den tidigare borgerliga regeringen gjorde tillfälliga satsningar på högskolans utbildningar som nu löper ut. Något som skapat osäkerhet och lett till att pengar som borde ha gått till utbildning inte kommit till användning.

För att antalet platser ska öka så fler kan studera vidare behövs därför långsiktiga satsningar. Regeringens utbyggnad sker över hela landet så att fler kan välja att läsa en kurs eller en hel utbildning där de bor.

Vi fördelar pengarna så eftersom vi ser att människors möjlighet att kunna studera vidare, byta karriär och utbilda sig måste öka under hela livet och i hela landet.

Parallellt med utbyggnaden stärker vi också utbildningarnas kvalitet.
Sverige har redan många framgångsrika universitet och högskolor med utbildning av hög kvalitet. Tre lärosäten återfinns bland de 100 högst rankade i världen och 11 bland de högst 400 rankade. Men kvalitetsarbetet måste fortsätta.

För att säkra kvaliteten har vi infört ett nytt granskningssystem och på regeringens initiativ kommer Sverige för första gången få ett system som tar ett samlat grepp om kvalitetssäkringen av både utbildning och forskning.

Utöver detta investerar regeringen 250 miljoner kronor per år för att stärka kvaliteten på lärarutbildningarna och andra utbildningar inom humaniora och samhällsvetenskap. Och vi har startat en stor översyn om hur högskolan bäst ska finansieras och styras i framtiden.

Att investera i kunskap och utbildning av hög kvalitet är rätt väg framåt. Inte att skära ner på våra universitet och högskolor som vissa debattörer föreslår. Det skulle slå hårt mot jobb, hela regioner, forskning och möjligheten för människor att kunna studera.

Den svenska modellen bygger på goda möjligheter att kunna studera oavsett tjockleken på din plånbok eller var du bor. Det ska vi bygga vidare på. Ett starkt samhällsbygge måste vila på investeringar i utbildning och forskning av högsta kvalitet i hela landet.

Helene Hellmark Knutsson (S)
Minister för högre utbildning och forskning

Thomas Strand (S)
Riksdagsledamot från Jönköpings län