Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Debattartikel från Socialdepartementet

Barn ska få växa upp utan våld

Publicerad

Aftonbladet Debatt onsdagen den 14 februari 2018

I dag är det Alla hjärtans dag. En dag för vänskap och kärlek. I såväl Sverige som internationellt är det fortfarande alltför många barn som inte ges den rätten de har – till ett liv utan våld. Detta måste vi ändra på. Låt alla hjärtans dag bli dagen då vi samlar kraft och ökar takten i arbetet för att alla barn, flickor och pojkar, ska få växa upp utan våld.

Tyvärr är det för många barn ännu en dag där de bevittnar eller utsätts för våld. Flickor och pojkar som är rädda för att gå till skolan på grund av mobbning, inte vill gå hem för risken att blir slagen, barn som lever i konflikt eller på flykt, som utnyttjas i barnarbete eller utsätts för sexuella övergrep.

Minst ett av två barn i världen har upplevt någon form av våld enligt Unicef. Alldeles för många flickor och unga kvinnor utsätts för sexuella övergrepp.

Vi vet att barn som utsätts för våld löper långt större risk att drabbas av ohälsa längre fram i livet. Och vi vet att många barn inte berättar om övergrepp förrän de blivit vuxna. För barn som utsättas för våld eller lever i en familj där pappa slår mamma ökar risken att senare i livet utsättas eller utsätta andra för våld. Det är oacceptabelt.

Att våld mot barn ska upphöra är även ett av målen i den av alla världens regeringar antagna Agenda 2030. För att nå hit krävs ledarskap. Därför är jag stolt över att Sverige i dag står värd för det första internationella toppmötet mot våld mot barn. Det är genom att lyfta frågan och stärka partnerskapet mellan regeringar, FN-organ, civilsamhälle och näringsliv som vi kan förebygga och stoppa våld mot barn.

Trots att våld mot barn är så utbrett så råder en tystnadskultur kring frågan. Men kunskapen och lösningar finns. Vi måste därför sprida kunskapen och utbyta goda exempel på hur vi förebygger, upptäcker och motverkar våld mot barn. Därför är det avgörande att representanter från 66 regeringar och höga chefer från såväl FN, WHO och Unicef, liksom från näringslivet och civilsamhället samt barn och unga samlas i Stockholm.

Målet med konferensen är tydligt. Färre barn ska utsättas för våld och övergrepp och för att uppnå det målet krävs att fler aktörer och sektorer ökar sin kunskap och stärker sitt samarbete.

Sverige var det första landet i världen med att införa en lag som förbjöd barnaga. Regeringen prioriterar barns säkerhet och trygghet. Därför investerar regeringen i skolan, i den sociala barn- och ungdomsvården liksom i insatser för att tidigare upptäcka och bemöta våldsutsatthet. Yrkesverksamma inom till exempel hälso- och sjukvård, förskola och skola som arbetar nära barn ska få kunskap och utbildning i hur man upptäcker våld.

En skolsköterska som vågar fråga, en socialsekreterare som tar sig tid och ger stöd och ett rättssystem som skyddar, är alla delar i ett samhälle som värnar barn mot våld och övergrepp inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.

Inom kort lägger regeringen också fram ett lagförslag om att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag. Men det räcker inte med det lagliga skyddet. Ett kunskapslyft om barns rättigheter riktat till kommuner och landsting samt till berörda myndigheter är lanserat. Vi stärker även på olika sätt det förebyggande arbetet. Många föräldrar vill och behöver ha stöd i sin föräldraroll. Därför kommer vi under våren också lägga fram en ny föräldraskapsstödsstrategi.

Våld mot barn är aldrig acceptabelt. Arbetet för att stärka varje barn, varje flickas och pojkes rättigheter och skydda mot övergrepp kommer fortsatta, såväl nationellt som internationellt. Vi både hoppas och tror att dagens toppmöte kommer leda till att fler såväl regeringar, som företag, organisationer inom civilsamhället och FN-organ växlar upp sitt arbete för att skydda barn mot våld.

Låt alla hjärtans dag bli en dag när vi alla gör vad vi kan för att varje barn ska kunna få växa upp fri från våld.

Åsa Regnér
Barnminister

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.