Replik: Alice Bah Kuhnke: Jag vill se ett skärpt demokratikriterium

Vestmanlands Läns Tidning, 23 februari 2018.
Replikerande debattartikel av Alice Bah Kuhnke

Hat och hot i religionens namn ska inte accepteras i vårt samhälle och särskilt allvarligt blir det om det utförs i församlingar som får statligt stöd.

Stödet till trossamfunden ses därför över, detta på mitt initiativ. Det har inte gjorts på två decennier, och det finns många skäl till att stödet behöver uppdateras till hur vårt samhälle ser ut idag. Det viktigaste för utredningen är emellertid att stöden ska stärka respekten för varandra, inte motarbeta detsamma.

I uppdraget till utredaren står att det därför tydligt att det är; ”centralt att ett trossamfund som inte respekterar samhällets grundläggande värderingar, så som alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och det demokratiska styrelseskicket, inte ska finansieras med allmänna medel”.

När utredningen kommer att presenteras om några veckor ska den därför föreslå ett skärpt och förtydligat demokratikriterium för de som ska få stöd. Vi kan inte ha ett system som utnyttjas av de som motverkar demokrati, jämställdhet och allas lika värde.

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister