Replik: Ola Wong pusslar ihop sin tes utifrån lösryckta citat

Svenska Dagbladet, 23 februari 2018
Replikerande debattartikel av Alice Bah Kuhnke

När Ola Wong citerar en av mina åtgärder mot sexuella trakasserier nöjer han sig med att endast citera första halvan av mitt förslag. Det skriver Alice Bah Kuhnke i en replik på Ola Wong om det statliga litteraturstödet.

Som jag påpekat tidigare är det viktigt att debatten om litteraturstöden inte grundar sig på vandringssägner. Ola Wong fortsätter pussla ihop sin tes utifrån enskilda uttalanden och lösryckta citat från olika kulturpolitiska dokument. Låt mig därför göra ett par klargöranden:

  • Det är en distinkt skillnad mellan en myndighets övergripande arbete och de konkreta kriterier som ligger till grund för en myndighets stödgivning. Att Kulturrådet har i uppdrag att göra kulturen tillgänglig för alla är för de flesta tämligen okontroversiellt. Det har ingenting med styrning av det konstnärliga innehållet att göra. Denna viktiga åtskillnad har till exempel Sofia Lilly Jönsson, ledamot för den arbetsgrupp som hanterar stöd till fackböcker, redogjort för i SvD.
  • Vilka konkreta bedömningsgrunder finns då för litteraturstöden? För fackböcker gäller sådant som tillförlitlighet i sak, förankring i forskning, stringent analys och god stilistisk framställning. Boken får gärna tillföra ny kunskap i det ämne den behandlar. Det handlar alltså om strikta kvalitetskriterier. De skrivningar som Ola Wong så ivrigt hänvisar till handlar om att Kulturrådet i efterhand ska analysera det samlade utfallet av litteraturstödet. Det är alltså inget som Kulturrådet ska fundera över i sin stödgivning till enskilda titlar.
  • Arbetet mot sexuella trakasserier har ingen som helst anknytning till fördelningen av litteraturstöd. När Ola Wong citerar en av mina åtgärder mot sexuella trakasserier nöjer han sig med att endast citera första halvan av mitt förslag, men utelämnar den andra, där det framgår att uppdraget endast rör Kulturrådets dialog med landstingen i deras roll som huvudmän för regionala institutioner.

Regeringen har höjt stöden till den fria konsten. En konstnärspolitisk utredning arbetar för att kulturutövarna ska få bättre villkor. Museernas oberoende från politiken har stärkts.

Kritik hjälper mig att spetsa mina förslag och göra dem ännu bättre. Men kulturdebatten skulle tjäna på om kritiken formulerades med precision.

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister (MP)