Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Debattartikel från

Nu ökar vi tryggheten för Sveriges företagare

Publicerad

Debattartikel av Per Bolund, Mikael Damberg och Annika Strandhäll i Dagens industri den 6 mars 2018.

Regeringen lägger en proposition om att även företagare med aktiebolag ska få särskilda regler under uppbyggnadsskedet så att deras SGI-nivå motsvarar den hos anställda. Samma regler ska gälla oavsett bolagsform, skriver Mikael Damberg, Annika Strandhäll och Per Bolund.

Sveriges småföretagare bär på en enorm innovationskraft och är viktiga kuggar i samhällsbygget. De moderniserar Sverige, skapar jobbtillfällen och utvecklar smarta produkter och tjänster som bidrar till ett bättre och mer hållbart samhälle.

Den rödgröna regeringen har under mandatperioden genomfört flera viktiga reformer för att underlätta för de allra minsta företagen att ta steget att börja anställa. Vi har sänkt arbetsgivaravgiften för ensamföretagare som anställer och vi har infört fördelaktiga regler för personaloptioner i små och växande företag. Men vi vill också underlätta för att fler ska våga ta det allra första steget: att starta företaget. Undersökningar visar att brist på trygghet är ett av de största hindren för att starta och driva företag. Det gäller i ännu högre utsträckning för kvinnor, som generellt sett ser större hinder för att bli företagare än män.

Regeringen ser det därför som prioriterat att ta bort de hinder i trygghetssystemen som finns för företagare. Sverige har ett unikt system i det att vi valt att försäkra oss gemensamt. Det är ett smart system med sjukförsäkring och föräldraförsäkring som gör att vi alla är skyddade ekonomiskt. Det är ingen slump utan resultatet av medvetna val. Det är ekonomiskt smart, men också bra för samhället. För trygga människor vågar.

För att fler människor ska se företagande som ett naturligt steg måste trygghetssystemen fungera lika bra för ensamföretagaren som för den som är anställd. Så är det inte i dag.

För företagare ser dessutom reglerna vid sjukdom och föräldraledighet olika ut beroende på vilket bolagsform man väljer. Så ska det inte vara. Även småföretagarna ska veta att tryggheten i våra gemensamma försäkringar finns där för dem när olyckan inträffar, sjukdomen tar ut sin rätt eller barnen är på väg. Så får vi fler, både kvinnor och män, att våga starta företag. Och det vet vi är bra för Sverige.

Dagens regler gör att den som startar en enskild firma kan använda särskilda regler under sitt uppbyggnadsskede under de första två åren. Då kan företagaren få en sjukpenninggrundande inkomst (SGI, det som sjukpenning och föräldrapenning beräknas på) som minst motsvarar lönen för den som har ett liknande arbete som anställd. Detta gäller i dag inte för den som startar ett företag i form av ett aktiebolag, den skillnaden ser regeringen som orimlig och föreslås att den ska tas bort. Samma regler ska gälla oavsett företagsform för dig som startar ett eget företag.

För att flera ska våga starta ett företag behöver tryggheten för företagare öka, särskilt under tiden som verksamheten är i ett uppbyggnadsskede. Vi vet att situationen under uppbyggnadsskedet är likartad oavsett bolagsform. Under verksamhetens uppbyggnadsskede tar dessutom många aktiebolagsägare ut mycket liten lön, eller ingen lön alls och har därför svagt eller inget försäkringsskydd vid föräldraledighet och sjukdom.

Regeringen lägger därför fram ett lagförslag som innebär att samma skydd gäller, oavsett bolagsform. För att stärka skyddet för alla egenföretagare förlänger vi också uppbyggnadsskedet från två till tre år.
Så ökar vi tryggheten och gör att fler vågar starta företag som kan vara med och bidra till ett bättre och mer hållbart samhälle. Så stärker vi svensk ekonomi. Två centrala delar i regeringens samhällsbygge.

Per Bolund, biträdande finansminister (MP)
Mikael Damberg, närings- och innovationsminister (S)
Annika Strandhäll, socialminister (S)