Alice Bah Kuhnke har entledigats, kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Debattartikel från Kulturdepartementet

Replik: Alice Bah Kuhnke: Våra gemensamma resurser ska inte gå till antidemokratiska krafter

Publicerad

Expressen, 9 mars 2018.
Replikerande debattartikel av Alice Bah Kuhnke.

I Expressen skriver flera riksdagsledamöter om vikten av att våra gemensamma resurser inte går till antidemokratiska krafter som verkar mot jämställdhet eller hbtq-personers rättigheter. Jag håller med.
Statsbidrag till civilsamhället ska gå till de som stärker vår demokrati, inte de som undergräver den.

Det är därför jag har tillsatt en ny utredning som ska lämna förslag på skärpta demokratikriterier i alla olika statsbidrag till det civila samhället.
Utredningen ska föreslå ett förtydligat, rättssäkert och enhetligt demokratikriterium och även lämna förslag på hur den viktiga granskningen av organisationer ska ske.

Regeringen har redan vidtagit flera åtgärder. Som debattörerna pekar på tillsatte jag en utredning om statens stöd till trossamfund, som bland annat ska föreslå ett förtydligat demokratikriterium gällande vilka som ska kunna ta del av just stöden till trossamfunden. Jag tar emot utredningens förslag inom kort. Dessutom finns en pågående utredning som ska se över de bidrag som beviljas av Allmänna arvsfonden.

Att förtydliga demokratikriterierna och vilken prövning som ska ske efterfrågas även av det civila samhället. Man vill se en prövning som respekterar föreningsfriheten och som är rättssäker. Man vill att det ska vara tydligt vad man som organisation ska leva upp till för att få ta del av stöden.

Mycket angelägen fråga

I Sverige finns väldigt många civilsamhällesorganisationer, av olika slag. Ungefär hälften av Sveriges befolkning arbetar ideellt och många lägger ner åtskilliga timmar i av sin fritid vid scoutgården, i kvinnojouren eller på idrottsplatsen.

Man gör det för att skapa ett bättre liv för sig själv eller andra, för att förbättra sitt lokalsamhälle eller för att sätta ljuset på en politisk fråga man vill förändra.

De statliga stöden är viktiga för att organisationer inte ska behöva kämpa med sin finansiering varje dag, utan i stället kunna lägga sin kraft på det man vill göra.

Därför är frågan om hur vi säkerställer att våra gemensamma resurser inte går till antidemokratiska krafter något jag arbetat med från den stund jag blev statsråd.

Nu har vi tagit ett nytt viktigt steg i det arbetet. Det är glädjande att det råder samstämmighet i Sveriges riksdag om att vi ska värna det civila samhällets engagemang.

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister