Bah Kuhnke: Så satsar vi för att stärka kulturskolan

Svenska Dagbladet Debatt, 4 april 2018
Debattartikel av Alice Bah Kuhnke.

För första gången någonsin kan vi nu presentera en sammanhållen politik för kulturskolan, skriver kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Vi är många i vårt land som kan berätta om hur den kommunala kulturskolan gjort stor skillnad i våra liv. Om hur vi fick chansen att börja skapa, hur kreativiteten och lusten till lärande väcktes till liv och hur ett livslångt intresse för konst, musik och kultur slog rot och har följt oss genom livet.

Ofta tillskrivs kulturskolan en avgörande roll i den framgångsrika svenska musikexporten. Många framgångsrika musikskapare vittnar om hur kulturskolan öppnade dörren till musicerandet. Inte sällan är det personer som inte hade musikaliskt aktiva föräldrar som har kulturskolan att tacka för det som kom att bli ett livslångt intresse och en framgångsrik karriär.

Förutsättningarna för att fler barn i Sverige ska få testa sina vingar, utmana sin nyfikenhet, stå på en scen, spela ett instrument, fotografera, programmera och måla behöver bli ännu bättre. Det kan, om vi vill och är beredda att prioritera, vara lika naturligt att spela teater som att spela fotboll. Ur kulturskolan växer framtidens artister, skådespelare, dansare, filmare och andra konstnärliga utövare. Men också många andra som inte alls väljer konstnärliga yrken senare i livet utan går helt andra banor, förhoppningsvis med en positiv erfarenhet i bagaget.

I dag finns dock stora skillnader i tillgång till, och deltagande i, kulturskolans verksamhet beroende på var i landet man bor och vilka föräldrar man har. Det är främst barn med socioekonomisk gynnsam bakgrund som hittar till kulturskolan. Tillgängligheten är sämre på landsbygden än i städerna. Barn med funktionsvariationer har det extra tufft. Allt detta kan vi förändra. Regeringen föreslår därför att kommunerna ska få bättre stöd i sitt arbete med kulturskolan.

Vi har sedan 2016 satsat 100 miljoner per år till kulturskolan. Pengar som kommuner kan söka för att kunna utveckla just sin kulturskoleverksamhet utifrån just sina förutsättningar. Nu gör vi stödet mer flexibelt så att det kan användas ännu bättre utifrån kommunernas olika behov. I någon kommun vill man kanske satsa på att nå nya målgrupper, i en annan vill man bygga ut verksamheten i mindre samhällen, i en tredje vill man utveckla filmundervisning eller kurser i ett nytt instrument, i en fjärde vill man satsa på insatser för unga med funktionsvariationer.

Dessutom inrättar vi ett nationellt kulturskolecenter i Kulturrådet. Förutom att handlägga ansökningarna från kommunerna och fördela stöd så kommer centret att följa och sprida forskning, identifiera utbildnings- och utvecklingsbehov och främja samverkan mellan kommuner.

Pengar och kunskap är inte allt som behövs. Kärnan i kulturskolan är lärarna, därför satsar vi 25 miljoner kronor i år och 40 miljoner per år därefter, i satsningen Kulturskoleklivet, för att säkra kompetensförsörjningen i kulturskolan. Inom några år väntar stora pensionsavgångar samtidigt som kulturskolans utbud breddas. Därför behövs fler utbildningsplatser, fortbildningsinsatser och utvecklingsmedel till lärosäten för att ta fram nya utbildningar med relevans för kulturskolan.

Många kommuner efterfrågar stöd, och våra förslag har välkomnats av SKL och många kulturskolor runt om i vårt land. Även organisationer som Kulturskolerådet och Lärarförbundet är positiva. De nationella satsningarna ska stötta, inte styra, utvecklingen. Därför sätter vi ett mål för de nationella insatserna – inte för den kommunala verksamheten. Detta gör vi för att kunna ta ansvar för våra insatser och säkerställa att våra gemensamma medel används på ett ansvarsfullt sätt.

Det är glädjande att vi för första gången någonsin kan presentera en sammanhållen politik för kulturskolan. Förhoppningsvis får vi en bred majoritet i Sveriges riksdag som ställer sig bakom att barns och ungas rätt och möjlighet att utöva kultur ska vara prioriterat.

Alice Bah Kuhnke kultur- och demokratiminister (MP)