Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Debattartikel från Utrikesdepartementet

"Låt oss arbeta gemensamt, med mod och tålamod, för att göra världen mer jämställd"

Publicerad

Idag inleds Stockholm Forum on Gender Equality – en global konferens om jämställdhet, med 600 deltagare från över 100 länder. På konferensen möts aktivister, akademiker, politiker och entreprenörer som lägger sin kraft på att göra världen mer jämställd.

Den som vill uppnå förändring måste varje dag eftersträva den – genom aktivt och tålmodigt arbete. Kvinnorörelsen har gått före, stått på barrikaderna och kämpat för jämställdhet både nationellt och internationellt. Tack vare den kampen kunde vi, som den första regeringen i världen, lansera den feministiska utrikespolitiken. Sverige har fått uppmärksamhet världen över, och fler länder har tagit efter politiken. Sedan i höstas har #Metoo gett jämställdhetsfrågan ett internationellt momentum.

Men parallellt med detta ser vi också hur de krafter som aktivt motarbetar kvinnor och flickor fått ökad styrka. Det är en trend som breder ut sig samtidigt som politiska ledare drar ner på sitt globala ansvarstagande. Det är farligt och innebär att de som vill ha en mer jämställd värld i än större utsträckning behöver gå samman. Därför äger Stockholm Forum on Gender Equality rum vid en särskilt viktig tidpunkt.

Politiken måste leda till konkreta resultat för att vara relevant. För oss har det därför varit prioriterat att driva en feministisk utrikespolitik som är baserad på handling och verklig förändring. Låt oss peka på några exempel:

Vi satsar en miljard kronor på en global strategi för jämställdhet och kvinnor och flickors rättigheter. Aktivister och kvinnoorganisationer som jobbar för jämställdhet motarbetas ofta hårt i kampen för de mänskliga rättigheterna. Möjligheten att arbeta oberoende minskar när finansiering och demokratiskt utrymme krymper.

Vi har startat ett nätverk av kvinnliga medlare som är aktiva i länder som Syrien, Afghanistan och Ukraina. Vi kommer att fortsätta vårt arbete för att göra kvinnor delaktiga i fredsprocesser på alla nivåer.

Genom kampanjen Wikigap, som UD genomförde tillsammans med Wikimedia på internationella kvinnodagen i år, har Wikipedia utökats med över 2500 artiklar om kvinnor: ett viktigt bidrag till uppslagsverket där fyra av fem artiklar om personer handlar om män.

Genom svenskt engagemang har FN:s säkerhetsråd i större utsträckning behandlat kvinnors situation – ett konkret exempel är att samtliga av rådets uttalanden har nämnt kvinnor, fred och säkerhet sedan Sverige tog plats.

Genom svenskt stöd har FN organet Unctad tagit fram en "trade and gender toolbox", en verktygslåda för bidra till att handelspolitiken ska ha ett jämställdhetsperspektiv.

Därtill har nära 100 svenska ambassader nu som prioriterad verksamhet att på olika sätt lyfta och främja frågor om jämställdhet.

Hela listan är betydligt längre – och den ger skäl att vara stolt. Den visar att det går att göra skillnad genom målmedvetet och tålmodigt arbete.

När nu Stockholm Forum och Gender Equality inleds vill vi sträcka ut handen till alla krafter i Sverige och världen som verkar för jämställdhet: låt oss arbeta gemensamt, med mod och tålamod, för att göra världen mer jämställd. Konferensen är ett startskott för detta. Vi har inte råd med något annat.

Margot Wallström
Utrikesminister

Isabella Lövin
Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice stats­minister

Ann Linde
EU- och handelsminister

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.