Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Debattartikel från Försvarsdepartementet

Trident Juncture 2018: Försvara vårt nordiska grannskap

Publicerad

Debattartikel av försvarsminister Peter Hultqvist tillsammans med Norges försvarsminister Frank Bakke-Jensen, Danmarks försvarsminister Claus Hjort Frederiksen, Finlands försvarsminister Jussi Niinistö och Islands utrikesminister Gudlaugur Thor Thordarson.

Publicerad i Dagens Nyheter 25 oktober 2018.

En allvarlig säkerhetskris i Norden skulle påverka alla nordiska länder. Därför deltar Norge, Sverige, Finland, Danmark och Island allt oftare tillsammans i militära övningar.

Drygt 50 000 soldater från 31 länder deltar just nu i en stor övning för att öva vår förmåga att agera tillsammans i en krigssituation. Övningen Trident Juncture 2018 är Natos största fullskaliga militära övning på årtionden. Den bekräftar alliansens förnyade fokus på det kollektiva försvaret av medlemsstaterna och den geopolitiska betydelsen av Norden som Europas nordligaste flank.

Trident Juncture är en unik möjlighet för Nato och dess partnerländer, som Sverige och Finland, att testa förmågan att verka tillsammans i det utmanande, nordiska klimatet – från norska fjäll och dalar till de väderutsatta havsområdena kring Nordatlanten och Östersjön. Detta är viktigt. Inte bara för att det gör oss bättre på att försvara oss själva utan för att det också stärker banden mellan våra länder och skickar en stark signal till den som eventuellt skulle vilja påtvinga oss sin vilja genom militär makt.

Vi ser inga militära hot mot Norden idag, men vi lever i en oförutsägbar och osäker tid. Ryssland har visat såväl vilja som förmåga att använda militär styrka för att uppnå strategiska mål. Cyberattacker och desinformation används aktivt för att skapa splittring mellan människor såväl i Europa som i USA, vilket i sin tur utmanar demokratiska institutioner och vår förmåga att nå fram till gemensamma slutsatser. Internationell terrorism förändrar också hur vi tänker kring samhällets säkerhet. Migrationen framstår som den kanske mest splittrande kraften och klimatförändringar påverkar alla dessa frågor på sätt vi inte helt kan överblicka.

De nordiska länderna är bundna till varandra genom geografi, historia, kultur och värderingar. Vi har ett gemensamt ansvar att upprätthålla fred och stabilitet i vårt närområde. Vi delar en stark tro på dialog, transparens och en förutsägbar världsordning baserad på internationell lag och bindande avtal.

Dessvärre delar inte alla länder dessa värderingar. Därför är det nödvändigt att ha en trovärdig militär förmåga. Danmark, Norge och Island är medlemmar i Nato, medan Sverige och Finland inte är det. Genom att öva tillsammans –tillsammans med Nato – stärker vi vår förmåga att agera gemensamt som grannar, om det någonsin skulle bli nödvändigt. Inte istället för Nato, utan som komplement.
Detta är anledningen till det substantiella nordiska bidraget till övningen Trident Juncture, med över 13 000 soldater och ett betydande antal civil personal. Som ett gott exempel på nordiskt samarbete kommer finska arméförband att agera som en del av en svensk brigad och danska helikoptrar kommer att stödja den norska brigaden. Styrkor från Nato och partnerländerna Sverige och Finland kommer att använda militära baser och flygfält i samtliga nordiska länder. Island, med sitt strategiskt viktiga läge, spelar en avgörande roll som knytpunkt och uppmarschområde för utplacering och förstärkning av allierade styrkor över Nordatlanten.

Den här nivån på det nordiska deltagande i Trident Juncture är ett starkt och tydligt resultat av våra gemensamma ansträngningar för att stärka det nordiska försvarssamarbetet. Vi övar och tränar tillsammans mer än tidigare. Vi byter luftlägesinformation med varandra och har arbetat för att minska byråkratiska hinder för att flytta militära förband och materiel mellan våra länder. Det sistnämnda har varit så framgångsrikt att EU och Nato beslutat om liknande initiativ baserat på den nordiska modellen.

Vi nordiska länder har valt olika säkerhetspolitiska lösningar, men vi är grannar i norr. En säkerhetskris i vårt närområde skulle påverka oss alla och vår förmåga att lösa den kommer aldrig att bli bättre än vår förmåga att samarbeta – med varandra liksom med vänner och allierade. Därför är övningen Trident Juncture så viktig. Och därför ska du bry dig om nordiskt samarbete.

Peter Hultqvist,
Sveriges försvarsminister

Frank Bakke-Jensen,
Norges försvarsminister

Claus Hjort Frederiksen,
Danmarks försvarsminister

Jussi Niinistö,
Finlands försvarsminister

Gudlaugur Thor Thordarson,
Islands utrikesminister