Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Debattartikel från Kulturdepartementet

”Nu stärks rättigheter för Sveriges minoriteter”

Publicerad

Debattartikel av Alice Bah Kuhnke.
SvD Debatt, 1 januari 2019.

Från den 1 januari träder ny lagstiftning i kraft som tar fasta på de rättigheter som våra nationella minoriteter har. Bland annat stärks rätten till det egna språket, skriver kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP).

Berättelsen om våra nationella minoriteter och vårt urfolk, är berättelsen om Sverige. Samer, romer, judar, sverigefinnar och tornedalingar har funnits och levt här långt innan staten Sverige bildades. Deras berättelse vittnar om Europas judiska historia, om de resande folken men också statens relationer och samspel med Sápmi, Tornedalen och Finland.

Det har alltid varit så, att i Sverige möts människor med olika språk, historia och kultur. Det är lätt att tro att det är en modern företeelse, eftersom många människor under de senaste decennierna har sökt skydd här, från krig och förföljelser. Andra har kommit hit som arbetskraft och satt tydlig prägel på vårt land. Men den mångfald som finns i Sverige har en djupare och längre historia.

Sverige har förbundit sig att säkra de nationella minoriteternas rättigheter. Under de senaste fyra åren har regeringen och jag som kultur- och demokratiminister arbetat med att leva upp till det som många anser vara en självklarhet, men som också ingår i av Sverige undertecknade konventioner. Tidigt under den förra mandatperioden samtalade jag med representanter för våra nationella minoriteter och vårt urfolk, som krävde en skarpare lagstiftning för att staten ska leva upp till det vi utlovat i FN och Europarådet. Det finns de som har behövt övertygas. Det lyckades och den 1 januari 2019 går ett långsiktigt och mödosamt arbete i mål när den nya lagstiftningen träder i kraft.

Från idag, den 1 januari, gäller att:

  • Samtliga kommuner och landsting i vårt land ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.
  • Rätten till förskola och äldreomsorg på minoritetsspråk stärks, så att tiden som bedrivs på minoritetsspråk blir en större del av hela verksamheten.
  • Vårdnadshavare ska tillfrågas om man vill ha förskola på minoritetsspråk, så att fler får chansen att ta del av verksamheten.
  • Äldreomsorgen ska bättre möjliggöra för äldre att upprätthålla sin kulturella identitet.
  • Möjligheterna till äldreomsorg på romani chib och jiddisch stärks.

Den 1 februari träder också ett antal nya kommuner in i det förhöjda ansvaret som det innebär att vara en så kallad förvaltningskommun. Laxå och Kramfors kommuner åtar sig ett större ansvar för den sverigefinska minoriteten. Vindelns, Örnsköldsviks och Stockholms kommuner samt Stockholms läns landsting åtar sig ett större ansvar för den samiska minoriteten. Stockholms kommun och Stockholms läns landsting åtar sig även ett större ansvar för meänkieli.

I dessa kommuner och landsting ska de nationella minoriteterna kunna använda sitt språk i kontakt med myndigheter. Förvaltningsmyndigheter ska se till att det finns personal som behärskar språket eller språken. Kommunen ska också kunna erbjuda förskola och äldreomsorg på minoritetsspråken. Genom statligt stöd så kan kommunerna stärka denna verksamhet.

De förändringar som nu genomförs, kommer inte göra hela skillnaden, men det blir ytterligare bitar i det pussel som vi lägger. Det hade inte varit möjligt utan att de nationella minoriteterna och urfolket självt krävt och arbetat hårt för förändring. Nu inleds det väsentliga arbetet att se till att förändringarna får effekt.

De nationella minoriteternas rättigheter är mänskliga rättigheter. Arbetet med att säkra efterlevnaden av dessa vilar aldrig.

Alice Bah Kuhnke (MP)
kultur- och demokratiminister

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.