Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Debattartikel från Utrikesdepartementet

Norden ska bli världens mest integrerade region

Publicerad

Debattartikel av utrikeshandelsminister med ansvar för nordiska frågor, Ann Linde och Berit Andnor Bylund, ordförande för Föreningen Norden.

Publicerad i Sydsvenskan 23 mars 2019.

De nordiska länderna toppar internationella rankningslistor när det gäller antikorruption, tillit och yttrandefrihet.

Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige tar globalt ansvar för hållbar omställning, i klimatfrågan och för fred och säkerhet. Även om det finns olikheter och stundtals olika intressen har få länder så tätt samarbete. Men det nordiska samarbetet kan inte tas för givet. Det måste ständigt underhållas och anpassas. Vi arbetar för att Norden ska bli världens mest integrerade region.

Några områden behöver nu särskilt prioriteras i det nordiska samarbetet:

  • Stärkt arbete mot gränshinder. Människor som bor i Norden vill så enkelt som möjligt kunna röra sig över gränserna för att jobba, plugga eller driva företag. Därför vill vi att det nordiska samarbetet ska stärka rörligheten mellan de nordiska länderna. I fjol tog vi bland annat bort hinder på så skilda områden som möjligheten att använda arbetslöshetsförsäkring över gränserna i Norden till möjligheter att importera norska laxyngel för svensk fiskodling. Vi ska nu arbeta ännu hårdare för att få bort fler gränshinder.

    • Digitalisering. I maj 2018 antog de nordiska statsministrarna, på svenskt initiativ, en avsiktsförklaring om att Norden ska bli världens första sammanlänkade 5G-region. Samtidigt ska medborgare och företagare kunna använda nationella e-legitimationer i samtliga nordiska och baltiska länder. Ett nordiskt-baltiskt samarbete har också inletts kring etiska riktlinjer för AI, artificiell intelligens.

    • Hållbarhet och klimat. Engagemanget för miljöfrågor har historiskt sett varit starkt i Norden och det var i Sverige som den första FN-konferensen om miljöfrågor hölls 1972. Tidigare i år enades de nordiska statsministrarna om att Norden ska bli koldioxidneutralt och att nordisk klimatdiplomati ska stärka insatserna för att begränsa en temperaturhöjning i enlighet med Parisavtalets 1,5-gradersmål. Överenskommelsen ska nu följas upp av de nordiska miljöministrarna.

    • Säkra fröer i Alnarp. Med klimatförändringarna finns det ytterligare behov av att bevara växter och fröer. På svenskt initiativ beslutade nordiska ministerrådet tidigare i år om en miljonsatsning på genbanken NordGen i Alnarp, som ska säkra möjligheten att tillvarata alla fröer som finns i det nordiska odlade kulturarvet.

    • Öresundsregionen. Nästa år fyller Öresundsbron 20 år. Då ska vi ta tillfället i akt att på olika sätt uppmärksamma den framgång som Bron är för regionen. Vi ser också hur en framtida Fehmarn Bält-förbindelse knyter samman Sverige och Danmark med Tyskland – och kan skapa en ny positiv dynamik för regionen. För oss är det viktigt att utveckla Öresundsregion, förenkla livet i för de som jobbar, pluggar eller vill driva företag i regionen.

Idag, den 23 mars, firas Nordens dag och i år firar Föreningen Norden 100 år. Den nordiska modellen har blivit en internationell förebild. Det nordiska samarbetet möjliggör allt från att en svensk student har möjlighet till studentutbyte i Köpenhamn till en gemensam elförsörjning i Norden och gemensamma positioner i FN. Den nordiska modellen är något att vara stolt över, men för oss är det ännu viktigare att fortsätta driva på för att göra vardagen lite enklare för alla som bor i Norden.

Ann Linde

Berit Andnor Bylund

Kontakt

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.