Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-
Debattartikel från Utrikesdepartementet

Vi tar kampen mot prostitution

Publicerad

Debattartikel i Svenska Dagbladet av utrikesministrarna Jean-Yves Le Drian och Margot Wallström. Publicerad den 8 mars 2019.

På internationella kvinnodagen inleder Sverige och Frankrike en diplomatisk offensiv mot människohandel för sexuell exploatering. Vi har kommit överens om att utveckla en strategi för att bekämpa människohandel och prostitution i Europa och globalt.

Sverige bedriver en feministisk utrikespolitik; Frankrike har en feministisk diplomati. Tillsammans vill vi gå i fronten för kampen mot människohandel. Vi hoppas att fler länder ansluter sig till detta viktiga arbete för mänskliga rättigheter.

Kopplingen mellan prostitution och människohandel är väl dokumenterad inom forskningen. Det räcker med en siffra för att tydliggöra det: på de stora bordellerna i Väst- och Centraleuropa kommer uppskattningsvis 95 procent av kvinnorna från andra regioner och kontinenter – ofta Östeuropa och Afrika.

Vittnesmål från bordeller i västeuropeiska länder med laglig prostitution är förfärliga. Statistik visar att risken för att utveckla posttraumatisk stress är högre i prostitution än i krig.

Det finns krafter som argumenterar för att legalisera prostitution. Men oavsett om den är laglig eller inte innebär prostitutionen alltid att sårbara och utsatta människor tvingas leva under omänskliga förhållanden. Därför har Frankrike och Sverige en tydlig hållning där vi vänder oss emot att betrakta prostitution som arbete. Vi accepterar inte användningen av begreppet sex work och ska bekämpa dess användning.

Frankrike och Sverige har, tillsammans med flera andra länder, antagit lagar som gör köp, men inte försäljning, av sex olagligt. Denna lagstiftning har varit effektiv för att minska efterfrågan på prostitution och gör det enklare att hjälpa offer att lämna prostitutionen. I Sverige, där lagstiftningen har funnits i 20 år, finns ett jämförelsevis litet antal prostituerade, och förekomsten av människohandel är relativt låg.

Den diplomatiska offensiv som vi inleder idag ska stärka kampen mot människohandel för sexuell exploatering. Vi ska verka för att fler länder antar en prostitutionslagstiftning av samma modell som den svenska och franska.

Detta ska understödjas genom att sprida kunskap om människohandel och prostitution; att väcka debatt och diskussion om mansrollen och jämställdhet; att stödja kvinnojourer och på andra sätt hjälpa offer för människohandel till en bättre tillvaro, samt genom att främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter på alla sätt, inklusive finansiellt.

Vår kamp mot människohandel ska bedrivas tillsammans med andra. Vi ska samarbeta med civilsamhällesorganisationer, kvinnojourer och andra aktörer för att göra politiken så effektiv som möjligt.

Ingen människa drömmer om att bli prostituerad. Offer för människohandel lever under förhållanden som är rent horribla – i Europa på 2000-talet. Vi kan inte låta detta fortsätta.

Jean-Yves Le Drian
Frankrikes utrikesminister

Margot Wallström
Sveriges utrikesminister