Debattartikel från Socialdepartementet

Här är vår miljardsatsning för att korta vårdköerna

Publicerad · Uppdaterad

Socialminister Lena Hallengren, debattartikel, Aftonbladet, den 15 april2019.

Välfärden bygger Sverige starkt. Vi svenskar är generellt friskare och lever längre än många andra. Framstegen är till stor del vårdpersonalens och forskarnas förtjänst. Bara häromdagen kom beskedet att allt fler barn som drabbas av cancer överlever. Det är en fantastisk nyhet.

Men som socialdemokrat kan jag aldrig nöja mig med sådant som går åt rätt håll. Jag kan aldrig slå mig till ro med att samhällsbygget Sverige vilar på en stark grund. Jag måste se problemen i vitögat och som socialminister göra vad jag kan för att lösa dem.

Ett sådant problem är köerna i vården.

Många av oss har väntat länge på vård eller känner någon, en vän eller anhörig, som väntat länge. Som gått med en gnagande oro för sjukdomen man bär på. Som haft ont, som inte kunnat arbeta och leva ett gott liv.

Den oron, den väntan, det samhällsproblemet gör ont i mig som socialdemokrat. Det är ju en genuint socialdemokratisk idé att världens bästa sjukvård också ska vara tillgänglig för alla. Oavsett klass, kön eller var i landet du bor.

Sedan 2014 har regeringen gett svensk sjukvård det största resurstillskottet i modern tid. Vi har ökat antalet utbildningsplatser för sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor. Vi har förstärkt kampen mot cancer, och det har enligt Socialstyrelsen lett till kortare utredningstider vid misstänkt cancer.

Men det är samtidigt uppenbart att vi behöver göra mer.

Tack vare Januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet kan vi intensifiera arbetet för att fler ska få vård snabbare.

Vi kommer att fortsätta att brett stärka välfärden. 20 nya miljarder tillförs under de kommande fyra åren. Det lägger basen. 

Men vi tar också ett helhetsgrepp mot köerna. Första steget är en uppdaterad kömiljard. Regionerna kommer att få ett prestationsbundet stöd för att jobba med att korta köerna. Kömiljarden är med i den vårbudgeten som regeringen presenterade i veckan och omfattar 1,62 miljarder kronor. Den kommer att ingå i en generalplan för kortare köer. 

För mig som socialdemokrat är det avgörande att du som behöver vården som mest ska vara högst prioriterad. Den uppdaterade kömiljarden ska därför särskilt ta hänsyn till behoven hos personer med kroniska sjukdomar. Vi ska arbeta för att öka tillgängligheten i hela vårdkedjan. Så gör vi skillnad mot tidigare kösatsningar.

Det här nya synsättet är nödvändigt, inte bara av rättviseskäl utan för att det är så människors vårdbehov ser ut. När fler botas och behandlas behöver fler återbesök och rehabilitering. Då kan inte samhället sända signalen att det bara är det första besöket som ska räknas. Regeringen sätter sig nu ner tillsammans med Centern och Liberalerna för att hitta den specifika utformningen av kömiljarden.

Arbetet för att fler ska få vård snabbare måste vara brett. Vi behöver stärka resurserna till vården, förbättra arbetsmiljön, utbilda och anställa fler – och få fler att vilja fortsätta jobba i vården. 

Jag ska villigt erkänna att den här uppgiften inte blir helt enkel. Vi har mycket att arbeta med, men kortare köer står högt på dagordningen. Och jag blev varken socialdemokrat eller socialminister för att allting ska vara enkelt. Jag blev det för att jag vill förändra. Jag vill vara med och bygga ett starkare samhälle. 

Lena Hallengren,
Socialminister