Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Debattartikel från Utbildningsdepartementet

Alla ska kunna studera oavsett ort

Publicerad

Minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans, debattartikel, Värmlands Folkblad, den 5 maj 2019.

I ett starkt samhälle ska det gå att studera på bra utbildningar i hela landet oavsett var du bor, därför investerar regeringen nu i att förbättra kvaliteten på distansutbildningen. Det skriver Matilda Ernkrans (S) och Gunilla Svantorp (S).

Vi vill att alla medborgare ska ta del av vårt gemensamma samhällsbygge. De senaste åren har regeringen pressat tillbaka arbetslösheten, mer än fördubblat satsningarna på klimatomställningen och rustat välfärden för att kunna klara skola, vård och omsorg. Samtidigt finns stora utmaningar kvar att möta.

Nu har vi skapat ett brett samarbete i mitten i riksdagen som håller högerextremismen borta från makten och framför allt: gör att vi kan fortsätta lösa problemen i folks vardag.

För oss är det viktigt att det ska vara möjligt att bo och studera i hela landet. Inte bara i de stora städerna. För att hela Sverige ska leva med allt vad det innebär av näringsliv och offentlig service, så behövs god till gång till utbildning i hela landet och människor med den utbildning som välfärd och näringsliv efterfrågar.

Ett verktyg för att främja detta är distansutbildning. Att kunna studera på högskolan på distans blir allt viktigare för de som senare i livet vill eller behöver kunna läsa vidare utan att flytta. Digitalisering och ny teknik har också utvecklat distansutbildningen vid våra högskolor de senaste åren samtidigt som studenterna förväntar sig moderna utbildningar.
 
Vi vill främja en ännu bättre och mer utvecklad distansutbildning som också tar hänsyn till glesbygdens behov. Därför investerar regeringen nu särskilt för detta i vårbudgeten. Det övergripande målet med satsningen är att utveckla formerna för distansutbildning för att förbättra kvaliteten i utbildningen och göra den mer attraktiv. Det är ett första steg i arbetet med Januariavtalets punkt om att möjligheterna till distansutbildning ska stärkas.

Tillgången till utbildning i hela landet och möjligheter att studera senare i livet blir i längden avgörande för Sveriges framtida konkurrenskraft. Utbildningsnivån är ofta lägre i mindre kommuner samtidigt som det finns stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv. Genom att investera i att utveckla distansutbildningen ytterligare vill vi nu skapa bättre förutsättningar för att möta de nutida och framtida kompetensbehoven.

Det måste vara möjligt för personer utanför orter med yrkeshögskole- och högskoleutbildning att få möjlighet att utveckla sina kunskaper ytterligare utan att behöva flytta. Denna punktinsats för att stärka distansutbildningen blir viktig för att främja detta.

Hela Sverige ska inte bara kunna leva, det ska kunna växa. Det skapar ett starkt samhälle.

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning (S)

Gunilla Svantorp, ordförande Utbildningsutskottet (S) och riksdagsledamot från Värmlands län

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.