Debattartikel från Utbildningsdepartementet

Digitala verktyg i förskolan ska inte användas som barnpassning

Publicerad

Utbildningsminister Anna Ekström, debattartikel, Expressen den 30 september 2019.

I förskolan läggs grunden för ett livslångt lärande. Studier visar att förskolan utvecklar barns lärande, språkutveckling och sociala kompetens. Barn som har gått i en förskola av god kvalitet är bättre förberedda inför skolstarten och lär sig mer än de barn som inte har gått i förskolan. Förskolan har därför stor betydelse för elevers framtida skolresultat.

Digital kompetens för förskolan

För att stärka kvaliteten och likvärdigheten i förskolan har regeringen, utifrån Skolverkets förslag som utarbetats tillsammans med forskare, experter och förskolans personal, gjort en uppdatering av förskolans läroplan. Några av de saker som har förtydligats i den nya läroplanen är betydelsen av hälsa och välbefinnande, lekens betydelse för barns utveckling och lärande, och vikten av att barnen ska får utveckla sitt språk genom att bland annat lyssna till högläsning. I den reviderade läroplanen förtydligas också förskolans arbete med digital kompetens. Barn i förskolan ska, på sin egen nivå, få använda och förhålla sig till digital teknik.

Det betyder inte att barn i förskolan ska sitta mer framför skärmar, eller att plattor och datorer ska användas som barnpassning. Barn ska utforska omvärlden, röra på sig, leka och träna sociala färdigheter i förskolan. De ska pyssla, bygga, måla och lyssna på sagor. Men med stigande ålder ska de också ges möjlighet att förstå och använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar deras utveckling och lärande.

Passiviteten ska bli aktivitet

De allra flesta barn använder digitala verktyg i vardagen, men ofta som passiva konsumenter av det som andra har producerat. I förskolan ska de däremot få möjlighet att bli aktiva användare med ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik. Med exempelvis kameror, robotar, digitala ägg och animeringsappar kan barnen själva göra filmer, skapa berättelser eller utforska omgivningen på nya sätt. Det är förskollärarna som har ansvar för undervisningen. De ansvarar för att pedagogiska verktyg – digitala eller andra – alltid används på ett medvetet sätt som gynnar barnens utveckling och lärande. Jag litar på att det ansvaret förvaltas väl.

Små barn ska förstås ägna mest tid åt att leka, vistas i naturen, pyssla, bygga, måla, lyssna på sagor och lära sig det sociala samspelet. Så lägger vi den bästa grunden för våra minstas utveckling och utbildning.

Av Anna Ekström (S)
Utbildningsminister