Innehållet publicerades under perioden

-

Per Bolund har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

-

Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister

-
Debattartikel från Finansdepartementet

Nytt investeringsstöd ska ge ännu fler nya hyresrätter

Publicerad

Debattartikel av finansminister Magdalena Andersson och bostadsminister Per Bolund i Sydsvenskan den 19 december 2019.

Investeringsstödet för hyresrätter och studentbostäder kommer att återinföras så att förutsättningar ges för att bygga tiotusentals nya hyresrätter med lägre hyror än övrig nyproduktion. Stödet blir både mer effektivt och koncentrerat i enlighet med januariavtalet. Hyresrätten är en grundpelare på en väl fungerande bostadsmarknad som bidrar till ekonomisk utveckling i hela landet.

Trots de senaste årens starka utveckling när det gäller antalet påbörjade bostadsbyggen råder det bostadsbrist i åtta av tio kommuner i landet. Sverige har under flera årtionden haft ett alltför lågt bostadsbyggande och många av de bostäder som har byggts har varit för dyra för vanliga hushåll. Vi politiker behöver då ta ansvar och vidta åtgärder för en bättre fungerande bostadsmarknad med alla sorters boendeformer. I enlighet med januariavtalet kommer flera viktiga reformer att genomföras för att understödja bostadsbyggandet, inte minst för att möta efterfrågan på hyresrätter med rimliga hyresnivåer.

Bristen på hyresrätter drabbar särskilt dem som redan har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden, exempelvis ungdomar, studerande, nyanlända och hushåll med låga inkomster.

Tillsammans med Centern och Liberalerna har regeringen kommit överens om nya former för det statliga investeringsstödet för hyresrätter och studentbostäder. Det är en viktig del av januariavtalet och vi är stolta över att ett nytt och förbättrat stöd nu kommer på plats så att fler hyresrätter kan byggas i hela landet.

Att bygga bostäder är en verksamhet med mycket långa tidsperspektiv som ställer höga krav på tydliga och långsiktiga förutsättningar för branschen. Med den här överenskommelsen skapar vi tydliga förutsättningar som gör det lättare för byggbolagen att sätta spaden i marken och bygga fler hyresbostäder som vanligt folk har råd med. Samtidigt underlättar det nya stödet för kommuner att uppfylla sitt lagstadgade ansvar för bostadsförsörjningen genom att fler bostäder byggs för unga vuxna och för socialt utsatta inom socialtjänstens försorg. Det nya investeringsstödet innebär att:

  • Blandning av stora och mindre bostäder ska öka
. Därför införs ett krav att minst var tionde lägenhet i varje projekt ska vara högst ett rum och kök, eller annat utrymme för matlagning.
  • Fler hyresrätter till dem som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Var åttonde lägenhet som produceras med hjälp av investeringsstöd ska fördelas till antingen sociala kontrakt eller till unga vuxna upp till och med 30 år.
  • Mer bostadsbyggande i hela landet. Två potter utformas – en för storstadsregionerna och en för övriga landet. Fördelningen av medel ska baseras på den konstaterade bostadsbristen och det bedömda byggbehovet i respektive regiontyp. Viss anpassning av potterna får göras för att kompensera för brister i lokala utbudet av vissa typer av hyresrätter på orter där ett generellt byggbehov saknas.
  • Snabbare byggstarter. Ett krav införs på att byggstart ska ske senast ett år från det att beslut om stöd har fattats, för att snabbt kunna komma igång med byggprojekt.
  • Rimlig och förutsägbar prisutveckling.De tillåtna nivåerna för ingångshyrorna ska indexeras i takt med kostnadsutvecklingen i samhället. Boverket får därför i uppdrag att föreslå hur detta kan ske utifrån regionala förutsättningar.

En bostad är inte vilken vara som helst. Var och hur vi bor formar oss som människor och det ställer höga krav på oss politiker. Idag visar vi att januariavtalet lägger ytterligare en grundsten i arbetet med att bygga ett starkare samhälle.