Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Debattartikel från Arbetsmarknadsdepartementet

Idag beslutar regeringen om förslag för att ge regionala skyddsombud utökad tillträdesrätt

Publicerad

Debattartikel publicerad i Dagens Nyheter den 19 februari 2020.

Ingen ska behöva bli sjuk, skada sig eller dö av jobbet. Men idag är det alltför många som varje dag riskerar sin kropp, hälsa – och ytterst sitt liv på arbetet.

Under 2019 inträffade över 100 000 arbetsplatsolyckor och 48 personer dog på svenska arbetsplatser. En man från Göteborg dog när han fick en stolpe över sig, en ung byggnadsarbetare i Stenungsund omkom när han föll tolv meter ner i ett betonggolv. Det finns alltför många liknande exempel. Det är människor som aldrig mer kan gå hem till sina familjer. Barn som förlorar sina föräldrar. Nära och kära som måste sörjas alldeles för tidigt. Mer behöver göras att ingen ska förolyckas eller skada sig på jobbet.  

De regionala skyddsombuden är viktiga för att öka säkerheten och minska riskerna på arbetsplatser som saknar en egen lokal skyddsorganisation, deras insatser räddar liv. De stöttar både anställda och arbetsgivare i deras dagliga arbetsmiljöarbete. Vi anser att de regionala skyddsombuden bör få möjlighet att besöka fler arbetsställen. Därför föreslår regeringen att arbetsmiljölagen ändras så att regionala skyddsombud får utökad tillträdesrätt till alla arbetsplatser som har kollektivavtal. Vi i Byggnads och IF Metall, med medlemmar i särskilt riskutsatta branscher, stödjer detta förslag tillsammans med många andra fackförbund och arbetsgivare. För arbetsgivarna handlar det inte minst om att skapa en mer sund konkurrens.

På alla arbetsplatser med fler än fem anställda ska det idag finnas ett skyddsombud. Samtidigt jobbar allt fler arbetstagare på arbetsställen som saknar ett lokalt skyddsombud. Rörligheten på arbetsmarknaden och en stor ökning av företag med få anställda är två av orsakerna.

Framförallt inom bygg- och anläggningsbranschen har andelen utstationerade arbetare ökat markant. Det finns idag arbetsplatser där enbart utstationerad arbetskraft jobbar. Där saknas ofta både kunskap om svenska arbetsmiljöregler och förutsättningar för en fungerande samverkan mellan företagsledning och fackliga skyddsombud om arbetsmiljön. Risken för ohälsa och allvarliga olyckor är mycket högre på sådana arbetsplatser.

Arbetsgivaren är alltid ytterst ansvarig för arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatsen. De allra flesta arbetsgivare och företag i Sverige tar sitt arbetsmiljöansvar på största allvar. De följer de arbetsmiljöregler som gäller, utbildar sina anställda och samverkar med myndigheter och skyddsombud.

Skyddsombuden är arbetstagarnas arbetsmiljörepresentanter. Skyddsombudens uppdrag är att samverka med arbetsgivare, påtala brister i arbetsmiljön och utveckla det lokala arbetsmiljöarbetet. På arbetsplatser där det saknas ett lokalt skyddsombud har de regionala skyddsombuden ett särskilt viktigt uppdrag att få igång ett lokalt skyddsarbete. Det handlar om att bygga ett samarbete om arbetsmiljön mellan företag och fack och att konkret visa på brister i arbetsmiljön som behöver åtgärdas.

Det är viktigt att påpeka att de regionala skyddsombuden stöttar både anställda och arbetsgivare i arbetet för en bättre arbetsmiljö. I synnerhet för småföretag som oftast själva saknar förutsättningar och kunskap att utveckla ett lokalt arbetsmiljöarbete, är de regionala skyddsombuden en viktig resurs. I slutändan handlar det om att bygga ett samarbete om arbetsmiljön. En säker och hållbar arbetsmiljö är något som endast kan åstadkommas i samverkan.

Idag får de regionala skyddsombuden enbart verka på arbetsplatser där det finns minst en anställd som är medlem i ett fackförbund. Kravet om minst en medlem har lett till att det finns företag som har kollektivavtal, men där de regionala skyddsombuden inte får tillträde. Det här är särskilt vanligt på arbetsplatser med många utstationerade arbetare.

I dessa fall kan regionala skyddsombud inte agera, trots att de får direkta uppgifter om eller själva kan konstatera brister i arbetsmiljön. I flera dokumenterade fall har det handlat om rent livsfarliga omständigheter som undermåliga byggställningar, asbestsanering utan skyddsutrustning och arbetare som hanterar tunga maskiner utan någon form av utbildning.

Att företag med svenska kollektivavtal, men en stor andel utstationerade arbetstagare, inte kan kontrolleras på samma sätt som andra företag med kollektivavtal är inte rimligt. Det leder till att företag som gör rätt riskerar att konkurreras ut av oseriösa företag som tummar på säkerheten genom kryphål i lagen. Framförallt löper tiotusentals människor som arbetar i Sverige stora risker för sin hälsa och sitt liv. Det handlar inte bara om risken för arbetsplatsolyckor utan även om risken för arbetsrelaterade sjukdomar.

Det är helt oacceptabelt. Därför är det viktigt att anpassa tillträdesrätten så att regionala skyddsombud även får rätt att besöka de arbetsplatser där arbetsgivaren har eller brukar ha kollektivavtal.

Det har höjts röster i den politiska debatten - bland annat från Sverigedemokraterna - om att de regionala skyddsombuden borde avskaffas och ersättas med statliga arbetsmiljörådgivare. Vi anser att det vore helt fel väg att gå. Samverkan mellan fackförbund och arbetsgivare är en grundpelare i den svenska arbetsmiljölagen.

Att avskaffa de regionala skyddsombuden skulle innebära att en unik svensk resurs i arbetsmiljöarbetet går förlorad. De regionala skyddsombuden är branschkunniga och gör stora insatser för att öka tryggheten och säkerheten på arbetsplatser där det saknas ett lokalt fungerande skyddsarbete. De hjälper även till att rekrytera lokala skyddsombud, för att på så sätt få igång det lokala arbetsmiljöarbetet. Det är ett arbete som räddar liv.

En arbetsmarknad i förändring kräver nya politiska beslut för att vi ska kunna bibehålla en hög skyddsnivå i arbetsmiljöarbetet. Därför vill vi stärka skyddsombudens roll, och föreslår att de regionala skyddsombuden även ska kunna verka på alla de arbetsplatser som har eller brukar ha kollektivavtal. Det skulle göra verklig skillnad för att öka tryggheten och säkerheten på våra arbetsplatser.

Regeringen lägger nu detta förslag på riksdagens bord.  Tillsammans kan vi göra något på riktigt för att förhindra att fler arbetstagare blir sjuka, skadar sig eller dör av jobbet.

Eva Nordmark (S), arbetsmarknadsminister
Marie Nilsson, förbundsordförande IF Metall
Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads