Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Debattartikel från Försvarsdepartementet

Håll huvudet kallt i desinformationspandemien

Publicerad

Debattartikel av försvarsminister Peter Hultqvist i Aftonbladet 24 mars 2020

Det pågår medveten och tydlig global desinformationspanedemi i spåren av Coronautbrottet. Syftet är självfallet att underminera, vilseleda och skapa tvivel kring beslut från myndigheter och regeringen. Krissituationen öppnar för olika krafter att spela på människors rädsla och oro. Och de krafterna tvekar inte.

Falska nyheter och påståenden kan vävas in i artiklar som också innehåller helt korrekta uppgifter. Sanning och lögner blandas i en mix som kan vara svår att reda ut. Medvetna vinklingar används i rubriker och ingresser inte för att skapa intresse, utan för att lansera en viss typ av agenda. Gärna spelar man på det som skapar misstro och pessimism kring samhällets förmåga att hantera krisen.

Att på ett sofistikerat sätt väva in direkta eller indirekta budskap om att regering och myndigheter agerar med en dold agenda är en del av denna strategi. Ett sådant exempel är att en svensk högerextrem site just nu försöker sprida följande påstående som en del av en artikel som handlar om andra saker kopplade till Coronakrisen.
”En gruppchef inom hemvärnet säger samtidigt att förberedelserna sker inför ett eventuellt beslut om att sätta Stockholm i karantän, vilket polisen inte beräknas kunna verkställa på egen hand”.

Det pågår ingen sådan planering. Någon sådan order har inte gått ut till hemvärnsförbanden. Då kan man fråga sig syftet bakom att sprida denna typ av påståenden från källor som dessutom är omöjliga att verifiera. Det kan bara handla om två saker. Att sprida bilden av att det pågår någon sorts mystisk planering bakom medborgarnas rygg och att medvetet bidra till oro och misstänksamhet.

Just nu pågår ett internationellt informationskrig. Felaktiga påståenden som det om ”Stockholm i karantän” blir tyvärr en del av detta. Övergripande handlar det om varifrån viruset kommer, vem som bär ansvar för pandemin samt vem är handlingskraftig och vem är svag. Kampen sker i olika typer av medier, varav de sociala medierna är en arena.

Även om Sverige inte är ett huvudmål i denna konflikt så kommenteras utvecklingen i vårt land. I en ryskspråkig site från Azerbadjan markeras Sverige som ett land som har gett upp kampen mot viruset. Det sägs att ”svenska forskare påstår att viruset är ofarligt”, vilket är ett helt grundlöst påstående.

I ryska RIA Novosti ifrågasätts Sveriges förmåga att hantera virusutbrott och i kinesiska Global Times anses Sverige vara ett ”svart hål som kapitulerat för viruset och som måste fördömas av EU”. Snabbt hängde högerextrema siter i Sverige på. Så här rullar det på i ett informationskrig där USA har anklagats för att i särskilda forskningslaboratorier i Ukraina, Kazakstan och Georgien ha sysslat med forskning som är s k misstänkt källa. Den kampanjen liknar för övrigt KGB:s och Stasis:s gamla operation om att amerikanska laboratorier låg bakom HIV-smittan.

I informationskriget är inte det viktiga att alltid att ha rätt. Utan syftet är att i sprida uppgifter som gör det svårt att ta ställning. Mängden uppgifter och konspirationsteorier ska tränga undan det som är korrekta fakta. Steg för steg förs fokus ifrån de kinesiska djurmarknader som internationell expertis anser att det hela började i till helt andra och konspirativa händelser. Vi har också sett liknande ageranden exempelvis i samband med giftattacken i Salisbury i England där Sverige och andra länder pekades ut som misstänkt källa till giftet. Ett självfallet helt grundlöst påstående.

I tider som dessa är det viktigt att hålla huvudet kallt, ifrågasätta syftet med olika typer av så kallad information och vems intressen de gagnar. Men det är också viktigt att inte sprida rykten och det som kan vara desinformation vidare.

Regeringen baserar sina beslut med en mycket stark grund i både vad Folkhälsomyndigeten och övrig expertis säger. Det handlar om att hålla en balans där det som bottnar i belagd vetenskap och kunskap måste gå före alarmism.

Peter Hultqvist
Försvarsminister