Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Debattartikel från Utbildningsdepartementet

Så satsar regeringen mot antisemitismen

Publicerad

Utbildningsminister Anna Ekström, debattartikel, Expressen den 1 mars 2020.

I år är det 75 år sedan andra världskriget och Förintelsen fick sitt slut. Förintelsen saknar motstycke i historien. Den kommer för alltid att ha en universell betydelse som exempel på den ondska människosläktet är kapabel till. De överlevande från Förintelsen är nu till åren komna och kommer dessvärre snart inte att kunna vittna om sina fruktansvärda erfarenheter. Men för att motverka framväxten av nya – lika avskyvärda – värderingar och handlingar som de under Förintelsen måste vittnesmålen leva vidare.

För 20 år sedan stod Stockholm värd för ett internationellt forum om Förintelsen. Då antogs också den så kallade Stockholmsdeklarationen. I och med den förband sig Sverige, tillsammans med ett stort antal andra länder, att stödja minneshållande, undervisning och studier om Förintelsen. Syftet var att vi aldrig får glömma.

I oktober i år bjuder statsminister Stefan Löfven in till ännu ett internationellt forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism. Denna gång i Malmö. Inför forumet har regeringen beslutat om en nationell informations- och utbildningssatsning för att uppmärksamma Förintelsen och brotten mot mänskligheten under andra världskriget och för att bekämpa antisemitism och andra former av rasism.

Totalt omfattar satsningen 10 miljoner kronor och består av följande uppdrag:

 1. Uppdrag till Forum för levande historia
  Forum för levande historia ska nationellt genomföra förstärkta utbildningsinsatser om Förintelsen, antisemitism, antiziganism och andra former av rasism. Utbildningsinsatserna ska särskilt riktas mot målgrupper som i dag i mindre utsträckning nås av Forum för levande historias verksamhet. Olika delar av skolväsendet och folkbildningen ska omfattas, liksom samhällsorienteringen för nyanlända. Både skolelever och vuxna studerande ska nås.
 2. Medel till Statens historiska museer
  Statens historiska museer får medel för att utveckla en svensk version av AI-installationen Dimensions in Testimony. Precis som den engelskspråkiga versionen kommer installationen att bygga på att besökare, genom förinspelade videointervjuer, får möjligheten att ställa frågor till, och få svar från, en svensk överlevande.
 3. Forskning om undervisning som motverkar antisemitism
  Göteborgs universitet (Segerstedtsinstitutet) får i uppdrag att ta fram en forskningsöversikt och genomföra ett forskarseminarium, med syfte att bland annat ta fram en sammanställning av relevant forskning om hur antisemitism och andra former av rasism motverkas genom undervisning inom skolväsendet.
 4. Rapport om antisemitism på sociala medier och andra digitala miljöer
  I den nationella satsningen ingår även ett uppdrag till Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Myndigheten har fått i uppdrag att ta fram en rapport om antisemitism i sociala medier och andra digitala miljöer.

Allas lika värde är en av demokratins viktigaste hörnstenar. Antisemitism, och alla former av rasism, är hot mot oss alla och mot våra öppna och demokratiska samhällen. Därför kommer regeringens arbete med att uppmärksamma brotten mot mänskligheten under andra världskriget, och dra lärdomar av den, fortsätta att prioriteras.

Nyligen tog regeringen beslut om att avsätta ytterligare medel till hågkomstresor för skolelever, så att de kan besöka olika koncentrationsläger för att lära mer om Förintelsen. Regeringens strategiska och samlade arbete mot antisemitism, antiziganism och andra former av rasism fortsätter. Malmöforumet, och den nationella satsningen vi har beslutat om, är viktiga byggstenar i det arbetet.

Av Anna Ekström (S)
Utbildningsminister och ansvarig för REMEMBER – REACT, regeringens internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism