Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Debattartikel från Utrikesdepartementet

Låt inte protektionister utnyttja coronakrisen

Publicerad

Debattartikel av Anna Hallberg, utrikeshandelsminister med ansvar för nordiska frågor. Publicerad i Aftonbladet den 18 april 2020.

Vad har sjuksköterskans munskydd med EU:s inre marknad att göra? Svaret är nästan allt. Precis som med många andra varor består ett munskydd av material som kommer från ett land, monterats ihop i ett annat och fraktats genom ett tredje för att till sist nå en vårdcentral i Luleå eller någon annanstans.

Allt detta sker vanligtvis utan regelkrångel eller tullar – tack vare att vi i EU sedan 25 år har en gemensam inre marknad med samma spelregler för alla. Idag är det världens största marknadsplats med över 500 miljoner konsumenter och 23 miljoner företag. Att vara en del av detta har varit en framgång för Sverige.

EU:s inre marknad har bidragit till att skapa jobb och tillväxt runt om i hela vårt land. Tack vare exporten har 1,5 miljoner personer i Sverige ett jobb att gå till, och hela 71 procent av de varor som exporteras från Sverige går till den gemensamma inre marknaden.

Men sedan några veckor tillbaka har den inre marknaden prövats. Coronavirusets ökade spridning i Europa har fått flera regeringar att ta till kortsiktigt egoistiska metoder och beslagta varor genom att införa nationella exportrestriktioner. Något som också drabbat oss i Sverige. Ansiktsmasker som Sverige beställt och betalat stoppades under en veckas tid vid en landsgräns inom EU, innan de till sist kom fram.

Att stänga gränserna för vissa varor kan vara lockande för den politiker som i krisens hetta vill framstå handlingskraftigt – men det är en ytterst kortsiktig strategi. Det land som beslagtar ansiktsmasker är i sin tur beroende av respiratorer från ett annat. Inget land kan på egen hand ha tillräcklig produktion av alla kritiska varor. Att ställa tillgångar mot varandra är därför dömt att misslyckas.

Istället har vi allt att vinna på ett solidariskt samarbete som fortsatt främjar och utvecklar den inre marknaden. Att framhålla detta är inte att sätta ekonomi framför folkhälsa. Det ger oss tvärtom både bättre förutsättningar att bekämpa pandemin och återhämta oss från de ekonomiska konsekvenserna den inneburit. Här är tre viktiga områden framöver:

  1. Handel avgörande för EU:s ekonomiska återhämtning. Det kan kännas avlägset just nu – men det kommer en dag efter krisen. EU-kommissionen arbetar nu på en färdplan för unionens ekonomiska återhämtning. Handelspolitiken måste vara central. Ju färre handelshinder som det finns för svenska företag desto snabbare kan fordonsindustrin återanställa, skogsbruken lasta godsvagnarna och juristbyrån skicka kvartalets första offert.
  2. Avskaffa tullar för medicinsk utrustning. Drygt hälften av all medicinsk utrustning som Sverige importerar kommer från länder utanför EU. För EU som helhet kommer drygt 40 procent av den importerade sjukvårds­utrustningen utanför unionens gränser. Handelspolitiken är därför en viktig del av lösningen. Det visade Sverige när regeringen föreslog att tullar för medicinsk utrustning ska avskaffas, som ett led i att öka utbudet av viktiga varor. EU-kommissionen och flera medlemsländer ställde sig tidigare i veckan positiva till förslaget, vilket gör att avgifter som ligger på upp mot 12 procent kan försvinna helt. Det går att göra skillnad. Nu sätter vi press på WTO och G20 att ställa sig bakom förslaget.
  3. Underlätta handeln av tjänster för att stärka återhämtningen. Det behöver bli lättare att handla med tjänster inom EU. Trots att närmare tre av fyra företag inom EU finns i tjänstesektorn rör sig bara var femte över gränserna. Genom att förenkla regelverket skulle Sverige kunna öka exporten, skapa fler jobb och stärka välfärden. BNP skulle kunna öka med 100 miljarder kronor. Regeringen är drivande i arbetet med att identifiera och åtgärda hinder på den inre marknaden.

Pandemin får inte bli ett tillfälle för protektionistiska krafter att vrida tillbaka klockan och stänga dörrar för handeln. I en kris behöver vi komma ihåg att globaliseringen inneburit ökat välstånd och hjälpt bygga välfärden som vi känner den.  Att handla är att samarbeta. Och det här är tiden för mer samarbete – inte mindre.

Anna Hallberg, utrikeshandelsminister med ansvar för nordiska frågor