Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Debattartikel från Utrikesdepartementet

Ministrar: Globalt samarbete bör stärkas

Publicerad

Debattartikel av utrikesminister Ann Linde, minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson och utrikeshandelsminister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg. Publicerad i Svenska dagbladet den 20 april 2020.

Coronakrisen är inte en tid för mindre samarbete, stängda dörrar eller protektionism. Nu är en tid för mer internationellt samarbete, skriver ministrarna Ann Linde, Peter Eriksson och Anna Hallberg.

Internationellt samarbete behövs i krishanteringen. Coronavirusets spridning och dess konsekvenser ställer oss alla inför en svår prövning. Världen befinner sig i krishanteringsläge. I land efter land har krispaket lanserats. Gränser har stängts och flyg ställts in. De internationella systemen utmanas. Vi vet att det krävs internationellt samarbete för att besegra coronapandemin och dess konsekvenser. Det internationella arbetet måste också upprätthållas för att skydda demokratiska och fria samhällen och för att säkra handeln och jobb i Sverige.

Den snabba spridningen av coronaviruset visar hur tätt länder är sammanlänkade. Det är inte konstigt att världens länder initialt fokuserat på att hantera den akuta situationen i sina egna länder. Det är varje regerings främsta uppdrag att säkerställa sina medborgares trygghet och välmående. Men virus bryr sig inte om landsgränser. Hur det går i andra länder påverkar oss.

Det finns krafter som vill dra nytta av situationen. I det vakuum som nu breder ut sig när det normala, strukturerade internationella utbytet saktar in eller pausas ser vi en risk att odemokratiska krafter tar vid. Vissa ser en möjlighet att försvaga internationella samarbeten och rita om den globala spelplanen.

Världen tar inte paus. Vi ska driva på för våra värderingar och intressen – både under och efter coronakrisen. Sverige fortsätter att driva på för säkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter, vi kommer fortsätta att ge 1 procent av vårt BNI till utvecklingsbistånd och vi kommer ligga i framkant för fri, rättvis och hållbar handel. Pandemin ställer många frågor på sin spets, förstärker konflikter och skapar ytterligare utmaningar.

Demokrati och kvinnors mänskliga rättigheter ska skyddas. För att hantera den akuta situationen har många länder genomfört drakoniska åtgärder. I vissa fall används pandemibekämpningen som svepskäl för att tysta politisk opposition, journalister, civilsamhället och människorättsförsvarare. Därför är vår demokratisatsning, drive for democracy, ännu viktigare än tidigare. Vi har tagit initiativ till att samla höga företrädare för FN, EU, Europarådet och OSSE för att bidra till att försvara demokratiska principer och mänskliga rättigheter i detta nya läge. Våra ambassader har uppdrag att följa den demokratiska utvecklingen med anledning av corona.

Det krävs internationellt samarbete mot desinformation. Vi samarbetar inom EU för att stärka arbetet mot desinformation – och vi har stärkt arbetet för att hantera coronarelaterade frågor. Svenska institutet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap arbetar för att möta felaktig information om vårt arbete med pandemin.

Säkerhetsläget i världen påverkas av pandemin. Det behövs ett världsomspännande vapenstillestånd för att fokusera på att hantera pandemin. Sverige stöttar därför FN:s generalsekreterare Antonio Guterres i arbetet för att få till ett globalt vapenstillestånd. Vi arbetar aktivt med bland annat parterna i Jemenkonflikten för att försöka bidra till att FN:s uppmaning efterlevs, vilket nu ser ut att vara fallet. De säkerhetspolitiska riskerna under pandemin måste tas på allvar och vi samarbetar nära med andra för att motverka ökade hot.

Pandemin kommer att drabba fattiga länder och de mest utsatta. Sverige har redan skjutit till 40 miljoner kronor till WHO:s krisfond och 100 miljoner till FN:s stora humanitära krispaket riktat till världens mest utsatta länder. Detta är avgörande för att ha möjlighet att hantera konsekvenserna genom en snabb och koordinerad internationell respons. I EU har vi också arbetat för att öka stödet till våra grannländer i EU:s östliga partnerskap och att EU ska samordna respons till Afrikas hantering av pandemin. Sveriges ger stöd till vaccinalliansen GAVI, för att säkerställa att nya vaccin kommer hela världen till del. Vi ser nu över hur det svenska biståndet kan öka insatserna i kampen mot coronaviruset.

En halv miljard människor riskerar att tryckas tillbaka in i fattigdom som en konsekvens av pandemin enligt en rapport från Oxfam. Vi måste se till att ekonomiska stödpaket kommer alla till del och att vi långsiktigt bygger en mer hållbar och jämlik ekonomi. Regeringens arbete med Global Deal, internationellt bistånd och förbättrade förutsättningar för fackligt arbete runt om i världen blir ännu viktigare.

Samarbete behövs för att hjälpa dem som fastnat utomlands. Många svenskar har lyckats ta sig hem på egen hand, vilket visar att det personliga ansvaret resenärer behöver ta också fungerar. I lägen där det inte varit möjligt har över 4 900 personer hittills kunnat resa hem tack vare utrikesdepartementets samarbete med andra länder, flygbolag och researrangörer. Det täta samarbetet mellan de nordiska utrikesministrarna innebär att vi hjälps åt med att hämta hem nordbor runt om i världen. Vi samarbetar också inom EU för att hjälpa varandras medborgare att återvända hem.

EU ska vara en stark global aktör. Med internationell oro behöver EU ta en ledande roll för att driva på internationellt arbete. Sverige stöttar EU:s höga representant för utrikesfrågor Josep Borell. Genom att agera samlat och gemensamt kan EU göra stor skillnad.

Handeln behöver fungera även i akuta situationer. Vi kan omöjligtvis producera alla sjukvårdsprodukter och mediciner här i Sverige. För att säkra hälsa och arbetstillfällen arbetar Sverige hårt för att både EU:s inre marknad och världshandeln ska fungera även under hanteringen av coronaepidemin. För att öka utbudet av viktiga varor har Sverige drivit igenom förslaget om att avskaffa EU:s tullar på medicinsk utrustning.

Nordensamarbetet bör stärkas. När varje land nu fattar beslut för att skydda sin befolkning hanterar vi utmaningarna genom nära dialog – och vi bidrar till att minimera de negativa effekterna för varandra och våra medborgare som bor längs gränserna. Det nordiska samarbetet spelar en stor roll i den akuta situationen vi är i – och kommer vara avgörande för vårt långsiktiga arbete för att hantera konsekvenserna av pandemin.

Coronaviruset ställer oss inför nya stora utmaningar. Vi genomgår nu något som vi aldrig tidigare upplevt i modern tid. Vår starka övertygelse är att det svenska internationella engagemanget är både viktigt för att lösa den akuta situationen med corona – och för att bidra till säkerhet, hållbarhet och välfärd. Det är inte en tid för mindre samarbete, stängda dörrar eller protektionism. Nu är en tid för mer internationellt samarbete.

Ann Linde, utrikesminister
Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete
Anna Hallberg, utrikeshandelsminister med ansvar för nordiska frågor

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.